Loon- en arbeidsvoorwaarden logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 12/12/2003

Een nieuwe BBTK brochure met alle loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van de sector logistiek

Een nieuwe BBTK brochure geeft een volledig overzicht van alle loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de sector logistiek (het paritair comitť van de internationale handel, vervoer en aanverwante sectoren) of PC 226. Elke werkgever van de sector moet minimaal deze loon- en arbeidsvoorwaarden toepassen. Beter kan, maar minder niet !!!

Een must voor alle bedienden van de sector. Want een goed geÔnformeerde bediende is er twee waard.

De brochure (ongeveer 150 blz) geeft onder meer een antwoord op:
 • in welke functiecategorie moet mijn functie ingeschaald worden ?
 • hoe kan ik beroep aantekenen tegen een te lage inschaling van mijn functie ?
 • welk baremaloon stemt overeen met mijn functie ?
 • heb ik recht op een eindejaarspremie ?
 • wat is de "normale" wekelijkse arbeidsduur ?
 • onder welke voorwaarden is nachtarbeid en weekend werk toegelaten ?
 • heb ik recht op anciŽnniteitsvakantiedagen ?
 • hoeveel dagen "klein verlet" (bij geboorte, huwelijk, overlijden, ...) moeten worden toegestaan ?
 • heb ik recht op de regionale feestdag (11 juli) ?
 • komt mijn werkgever tussen in de verplaatsingskosten van en naar het werk ?
 • heb ik bij ontslag recht op outplacementbegeleiding ?
 • vanaf welke leeftijd kan ik met brugpensioen ?
 • is mijn werkgever mij verplicht opleidingsdagen toe te staan tijdens de werkuren ?
 • ... en nog veel meer.
Je kan deze brochure gratis bekomen op het BBTK secretariaat of per e-mail aanvragen op mverboom@bbtk-abvv.be


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek