Betaalde feestdagen in 2004

Door: Marc Verboom | Op: 07/12/2003

Voor 15 december 2003 moeten de vervangingsdagen voor de wettelijke feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2004 op de volgende data:
  • donderdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 12 april : Paasmaandag
  • zaterdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 20 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 31 mei : Pinkstermaandag
  • woensdag 21 juli : nationale feestdag
  • zondag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • maandag 1 november : Allerheiligen
  • donderdag 11 november : Wapenstilstand
  • zaterdag 25 december : Kerstmis.
Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2004 is dit het geval voor 1 mei, 15 augustus en 25 december.

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen. Dit gebeurt in de Ondernemingsraad, in een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in een akkoord tussen de werkgever en de werknemers of elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan.

Men kan opteren om de vervangingsdag collectief (voor iedereen in de onderneming op dezelfde dag) vast te leggen of een indviduele compensatiedag (voor iedereen vrij op te nemen) toe te kennen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2003 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement toegevoegd worden waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van individuele compensatiedagen vermeld staan.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek