Eindejaarspremie uitzendkrachten

Door: Marc Verboom | Op: 06/12/2003

De periode van de uitbetaling van de eindejaarspremie en syndicale premie voor de uitzendkrachten komt er aan.

Wie heeft recht op de eindejaarspremie ?

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2003 moet men in de periode van 1 april 2002 tot 31 maart 2003 ten minste 65 arbeidsdagen als uitzendkracht bewijzen (ziektedagen gedekt door het gewaarborgd loon die vallen binnen het uitzendcontract en wettelijke feestdagen tellen mee als arbeidsdagen). De 65 arbeidsdagen als interimkracht kunnen gepresteerd zijn bij verschillende uitzendkantoren en bij verschillende gebruikers.

Hoeveel bedraagt de premie ?

De eindejaarspremie bedraagt 7,91% van het bruto loon als uitzendkracht verdiend tussen 1 april 2002 en 31 maart 2003. Het bruto bedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ bijdrage (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing (23,15%).

Wat te doen ?

In december ontvang je van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest ter betaling van de eindejaarspremie. Het vak A kan je zelf bewaren. Het vak B bezorg je ingevuld aan BBTK Mechelen. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten zal zo spoedig mogelijk het netto bedrag van de eindejaarspremie storten.

... en ook een syndicale premie ?

Als je het vak B aan BBTK bezorgt, zullen we ook je syndicale premie ter waarde van 84,50 betalen. Opgelet als je vak B rechtstreeks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten bezorgt heb je geen recht op de syndicale premie.

Voor meer informatie of met vragen kan je terecht op het BBTK secretariaat.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek