Oproep kandidaten sociale verkiezingen

Door: Marc Verboom | Op: 06/12/2003

De procedure voor de sociale verkiezingen in mei 2004 gaat in december 2003 van start. Geen verkiezingen zonder kandidaten ... Misschien ook iets voor jou.

De volgende sociale verkiezingen hebben plaats van 6 tot 19 mei 2004.

Bij de sociale verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden in de Ondernemingsraad (OR) en het Comitť voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen door het personeel van de onderneming.

Het mandaat in OR en CPBW loopt over 4 jaar.

De Ondernemingsraad behandelt alle problemen in verband met de arbeidsorganisatie en de tewerkstelling. Er is onder meer overleg over de uurroosters en arbeidstijden, over het presteren van overuren, het gebruik van interimkrachten, ... Bovendien moet de directie alle nodige informatie verstrekken over de economische en financiŽle toestand van de onderneming zodat men eventuele problemen tijdig ziet aankomen.

Het Comitť voor Preventie en Bescherming op het Werk bespreekt de veiligheid en het welzijn op het werk. Het moet vooral via preventieve maatregelen de arbeidsomstandigheden verbeteren. Kunnen hier onder meer ter sprake komen : de uitrusting en organisatie van de EHBO, de brandveiligheid, de verluchting en verlichting van de kantoren, de ergonomie van de werkplaatsen en beeldschermen, maatregelen tegen ongewenst seksueel gedrag, pesten en geweld op het werk, ... Kortom, het CPBW is de plaats waar men werkt aan een betere, gezondere en aangenamere werkomgeving.

Een onderneming moet sociale verkiezingen organiseren voor een CPBW indien er ten minste 50 werknemers zijn tewerkgesteld. Voor een OR ligt dit aantal op ten minste 100 werknemers.

Maar geen verkiezingen zonder kandidaten ... Misschien ook iets voor jou ???

Wie kan zich kandidaat stellen ?
Je moet minstens 6 maanden anciŽnniteit hebben in de onderneming en tussen 18 en 65 jaar oud zijn om je kandidaat te stellen bij de sociale verkiezingen.

Word ik ondersteund door de BBTK?
Onze kandidaten krijgen ondersteuning, raad en hulp van de BBTK. Wij organiseren vormingen (tijdens de werkuren) die je informeren over het uit te oefenen mandaat, over de sociale wetgeving en onderhandelingstechnieken.

Ben ik beschermd als ik me kandidaat stel ?
De kandidaten genieten bescherming en kunnen dus niet ontslagen worden behalve omwille van een zwaarwichtige of economische reden. De werkgever moet hiervoor het bewijs leveren. Eenmaal deelgenomen aan de sociale verkiezingen blijft deze bescherming geldig voor een periode van 4 jaar. Het feit of je al dan niet verkozen word heeft geen invloed (behalve als je voor de tweede maal kandidaat bent zonder verkozen te worden; in dit geval loopt de bescherming slechts 2 jaar).

Nog vragen of interesse ?
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met ons secretariaat. De brochure "Kandidaat : waarom ? hoe ?" ligt er gratis voor je klaar.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek