Nieuwe loongrenzen voor 2004

Door: Marc Verboom | Op: 06/12/2003

Nieuwe loongrenzen voor 2004 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 28 november 2003 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals deze vanaf 1 januari 2004 van toepassing zullen zijn :

26.418 euro i.p.v. 25.921 euro in 2003
31.669 euro i.p.v. 31.073 euro in 2003
52.836 euro i.p.v. 51.842 euro in 2003.

Deze bedragen hebben een invloed op :
  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding.
Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan € 31.669. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan € 26.418 dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit van toepassing. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan € 26.418 dan moet de opzeggingstermijn worden vastgelegd in een akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijk vastgestelde opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan € 26.418 is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek