Attest kinderen ten laste - bedrijfsvoorheffing

Door: Marc Verboom | Op: 23/09/2003

Verplicht attest voor vermindering bedrijfsvoorheffing wegens kinderen ten laste

Op je bruto loon worden sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (deel van de personenbelasting rechtstreeks ingehouden aan de bron) afgehouden.

De bedrijfsvoorheffing wordt ondermeer verminderd in functie van de gezinslast (aantal kinderen ten laste). Voorheen werd deze vermindering wegens kinderlast bij gehuwden in principe afgehouden bij de man.

Om de discriminatie tussen man en vrouw weg te werken kon je vanaf april 2003 kiezen bij wie van de echtgenoten deze vermindering wordt ingehouden.

Vanaf 1 januari 2004 wordt deze keuze verplicht. Je werkgever mag de vermindering in de bedrijfsvoorheffing voor gezinslasten nog enkel toepassen indien hij in het bezit is van een attest waaruit blijkt dat beide echtgenoten (wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden) hebben verklaard bij wie van hen de vermindering in de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslast mag worden toegepast.

Voor 31 december 2003 zal elke gehuwde werknemer waarvan de echtgeno(o)t(e) eveneens een beroepsinkomen heeft een dergelijk attest ontvangen.

Het attest moet ingevuld, gedagtekend en ondertekend worden door beide echtgenoten en bezorgd worden aan de werkgever van de echtgeno(o)t(e) bij wie de vermindering moet worden toegepast. De werkgever moet het attest bewaren.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek