Vrijstelling controlekaart bruggepensioneerden

Door: Marc Verboom | Op: 30/07/2003

De verplichting voor de bruggepensioneerde om een controlekaart bij te hebben wordt afgeschaft vanaf 1 september 2003

Het KB van 3 juni 2003 schaft vanaf 1 september 2003 de verplichting voor de bruggepensioneerde af om een controlekaart bij te hebben.

De meeste bruggepensioneerden zullen dus vergoed worden voor de volledige maand zonder dat ze een controlekaart moeten indienen.

De bruggepensioneerde die een activiteit uitoefent die onverenigbaar is met het ontvangen van werkloosheidsuitkeringen (voltijdse werkhervatting, occasionele arbeid, winstgevende artistieke activiteit, ...) blijft onderworpen aan de verplichting om daarvan aangifte te doen voor het aanvatten van deze activiteit. Voor de dagen van activiteit worden uitkeringen in mindering gebracht.
In dit geval kan de bruggepensioneerde kiezen tussen:
  • hetzij om de controlekaart te gebruiken (dagen zwart maken waarop de onverenigbare activiteit wordt uitgeoefend);
  • hetzij om aan zijn uitbetalingsinstelling schriftelijk mee te delen dat hij die activiteit uitoefent.
Als de bruggepensioneerde die verplichting niet nakomt, kan hij een sanctie oplopen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek