Premies voor studenten (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 29/07/2003

De sociale partners van het ANPCB (PC 218) willen studenten aanzetten te kiezen voor een hogere opleiding die leidt tot de opvulling van knelpuntberoepen in de sector

Zelfs in deze periode van stijgende werkloosheid zijn bepaalde functies in de bedrijven van de sector moeilijk in te vullen. Men spreekt van knelpuntberoepen. Daarom hebben de vakbonden en de werkgevers van de sector ANPCB ( PC 218 ) in het sectorakkoord van 15 mei 2003 het initiatief genomen om afgestudeerden uit het secundair onderwijs aan te zetten te kiezen voor een studie die leidt tot een knelpuntberoep. Dit gebeurt door middel van financiële tegemoetkomingen.

Welke studies ?

Het gaat om één van de volgende graduaatsopleidingen van het korte type (HOKT):
 • secretariaatsbeheer (optie secretariaat talen);
 • bedrijfsbeheer (optie accountancy - fiscaliteit);
 • bouw (opties bouw en vastgoed);
 • elektriciteit (opties elektriciteit en elektronica);
 • elektromechanica (opties bedrijfsmechanisatie, elektromechanica, klimatisatie, meet- en regeltechniek en onderhoudstechniek);
 • grafische bedrijven;
 • hout;
 • logistieke technologie;
 • mechanica (opties automechanica en mechanica).
Welke premies ?

Voor alle studenten die in de schooljaren 2003-2004 en 2004-2005 één van de hierboven gespecifieerde opleidingen aanvatten aan een hogeschool in België en of in het buitenland en geslaagd zijn in het eerste opleidingsjaar (ook wie het eerste jaar bist komt in aanmerking).
De student bezorgt een aanvraagformulier tot het bekomen van de premie na het eerste opleidingsjaar aan het Sociaal Fonds ANPCB ten laatste 6 maanden na het einde van het betrokken schooljaar (uiterlijk in december). De student ontvangt een eerste premie van € 200. Deze premie is ten vroegste betaalbaar vanaf juli 2004.

Alle studenten die in de schooljaren 2003-2004 en 2004-2005 afstuderen in één van de bovengenoemde opleidingen ontvangen een tweede premie van € 200.
De student bezorgt een aanvraagformulier tot het bekomen van de premie na het beëindigen van de studie samen met een kopij van het diploma of het voorlopig attest waaruit blijkt dat hij de gevolgde opleiding met succes heeft beëindigd. Het attest moet uiterlijk 6 maanden na het einde van het schooljaar bij het Sociaal Fonds ANPCB toekomen. Deze premie is ten vroegste betaalbaar vanaf juli 2004.

Voor iedereen die
 • een hierboven genoemde studie gevolgd heeft én ze ook succesvol beëindigd heeft;
 • binnen een periode van 1 jaar als bediende in een ANPCB bedrijf tewerkgesteld wordt;
 • en dit met een contract van minimum 1 jaar of van onbepaalde duur
ontvangt een derde premie ter waarde van € 350.
De werknemer bezorgt het Sociaal Fonds ANPCB een kopij van de arbeidsovereenkomst, de loonfiches van de jongste 3 maanden en een kopij van het behaalde diploma. Deze documenten moeten ten laatste een half jaar na het verstrijken van de proefperiode bij het Sociaal Fonds toekomen. Deze premie is ten vroegste betaalbaar vanaf 1 januari 2004.

De nodige documenten voor de aanvragen of verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het BBTK secretariaat te Mechelen, via e-mail bij de vakbondssecretaris Marc Verboom mverboom@bbtk-abvv.be of bij de opleidingsconsulent van BBTK Dominique Borgers op het e-mailadres dborgers@bbtk-abvv.be


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek