Op naar sectoronderhandelingen

Door: Marc Verboom | Op: 04/04/2019

Op 26 maart keurde het federaal comité van het ABVV het ontwerp van IPA af. Ondertussen zijn er heel wat evoluties: contacten met regering, nieuwe vergadering van de Groep van 10, overleg in de Nationale Arbeidsraad. De situatie is dus niet meer dezelfde als die van verleden week.

De 1,1% maximale loonmarge uit het ontwerp IPA is en blijft te mager gezien de evolutie van het inkomen uit kapitaal en vermogen. De regering heeft echter ondertussen beslist om de maximale loonmarge van 1,1% op te leggen via een koninklijk besluit. Wij willen en zullen er in de sectoren hoe dan ook het maximum uithalen. En wij zullen naar de volgende regering toe de actuele loonnormwet blijven in vraag stellen en een fundamentele herziening eisen die vrije onderhandelingen mogelijk moeten maken.

Een verhoging van het minimumloon met 0,1 euro per 1 juli 2019 is belachelijk. Tegen de maand juni komen er echter nieuwe onderhandelingen over een verdere substantiële verhoging van het minimumloon. In afwachting wordt de CAO over de 0,10 euro niet onderetekend. Wij zullen de campagne Fight for 14 € daarom ook verder zetten en intensifiëren. Wij weten allemaal dat dit een campagne van lange adem zal zijn ... Maar samen zullen we de 14 euro op termijn waarmaken.

De collectieve arbeidsovereenkomsten over SWT en landingsbanen zijn ondertussen geparafeerd en worden de komende weken formeel ondertekend. Het gaat hier over volgende mogelijkheden:
  • SWT op 59 jaar tot midden 2021 voor lange loopbanen, ploegenarbeid, nachtarbeid en zware beroepen
  • SWT op 58 jaar in 2019 en 59 jaar in 2020 in bedrijven in moeilijkheden of herstructurering
  • landingsbanen: vermindering van de arbeidstijd met 1/5 vanaf 55 jaar en met 1/2 vanaf 57 jaar in 2019 en 2020.

Ook de CAO betreffend de verbetering van de terugbetaling van de verplaatsingskosten werd geparafeerd en wordt binnen afzienbare tijd ondertekend.

Over de invulling van de welvaartsenveloppe voor het optrekken van de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheids- en ziekteuitkeringen) is een unaniem advies gegeven met de werkgevers. De regering zal dit nu uitvoeren via wetteksten of koninklijke besluiten.

Het is nu aan ons om te gaan onderhandelen in de sectoren. Dat is onze kernactiviteit en de inzet van de volgende maanden. Wij hebben via een enquête onze leden gevraagd wat zij willen voor de komende 2 jaar. De resultaten waren duidelijk: meer koopkracht via bruto loonsverhogingen, meer aandacht voor welzijn en een betere, ecologische mobiliteit.

Wat ook duidelijk is voor iedereen is dat we op 26 mei 2019 de kans moeten grijpen om het tij te keren. De komende weken moeten we alles op alles zetten om te verhinderen dat we opnieuw 4 jaar een rechtse asociale regering krijgen die het gemunt heeft op de pensioenen, de werklozen en onze sociale zekerheid. De sociale agenda moet opnieuw een centraal politiek thema worden.
Daarom staat de sociale zekerheid centraal in onze campagne in de aanloop naar de verkiezingen. De sociale zekerheid is één van de fundamenten van onze maatschappij. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. ls vakbond stonden we mee aan de wieg en we zullen haar altijd blijven verdedigen. We geven daarom een duidelijke boodschap mee: zij die de sociale zekerheid hebben gemaakt zullen haar het beste beschermen en verbeteren.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek