BBTK consulteert over ontwerp IPA

Door: Marc Verboom | Op: 06/03/2019

 Op 25/2 beriekten de vakbonden en de werkgevers een ontwerp van interprofessioneel akkoord

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) houdt volgende punten in:
  • 1,1% als maximale loonmarge voor de onderhandelingen in de sectoren en/of bedrijven;
  • de verhoging van de minimumlonen met 1,1% en discussie voor een verdere verhoging in een werkgroep met resultaat tegen eind september;
  • SWT (brugpensioen) op 59 jaar tot midden 2021 voor lange loopbanen, ploegenarbeid en zware beroepen;
  • SWT (brugpensioen) op 58 jaar in 2019 en 59 jaar in 2020 voor bedrijven in moeilijkheden of herstructureing;
  • 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar en 1/2 landingsbaan vanaf 57 jaar in 2019 én 2020;
  • verhoging van de terugbetaling openbaar vervoer van 64 tot 70% vanaf 1/7/2019;
  • tussnekomst terugbetaling openbaar vervoer indien traject minder dan 5 km vanaf 1/7/2020;
  • verhoging van het aantal vrijwille overuren van 100 naar 120 uren op jaarbasis.

Bovendien wordt eer voorzien in de verhoging van de sociale uitkeringen (werkloosheid, pensioen, ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, ...). Hier gaat vooral de aandacht naar de verhoging van de minima.
Maar ook het grensbedrag waarop de pensioenen worden berekend zal verhoogd worden met 1,7%.

Het is nu aan onze leden om dit resultaat te beoordelen.

Op 25 maart zal BBTK, na discussie in de afdelingen, een definitief stadnpunt innemen.
Het is duidelijk dat het resultaat er gekomen is dank zij de staking van 13 februari en dus dank zij de inzet van onze leden en militanten.
Het had meer mogen zijn ... Belangrijk is dat zonder IPA veel werknemers in de kou zullen blijven staan op het vlak van eventuele loonsverhoging en eindeloopbaanmogelijkheden.

Het woord is nu aan onze leden.

BBTK Mechelen consulteert op dinsdag 12 maart.
Afspraak om 19u in de lokalen van BBTK Mechelen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek