Na de staking van 13 februari

Door: Marc Verboom | Op: 20/02/2019

 BBTK gaat voor een interprofessioneel akkoord mét inhoud

"Een interprofessioneel akkoord mét inhoud" was de inzet van de nationale staking van 13 februari.
Een staking die succesvol was en ertoe geleid heeft dat de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) voor de periode 2019 - 2020 hernomen zijn.

Deze week worden alle punten die op tafel liggen onderzocht:
 • in werkgroepen met de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden (de verhoging van het minimumloon, de terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer, de eindeloopbaanmaatregelen, de vorming en opleiding van de werknemers, het outpacement en de flexibiliteit);
 • door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) (de berekening van de mogelijke loonmarge);
 • in de Nationale Arbeidsraad (de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaartsevolutie).

Op maandag 25 februari wordt op basis van dit voorbereidend werk in de Groep van 10 verder onderhandeld om tot een ontwerp van IPA te komen.

De staking heeft aangetoond dat de werknemers een IPA willen met inhoud, t.t.z.:
 • een hogere loonmarge dan de eerder aangekondigde 0,8%;
 • een significante verhoging van het minimumloon;
 • mogelijkheden om nog voor 60 jaar met SWT (vroegere brugpensioen) te gaan voor bepaalde groepen van werknemers;
 • mogelijkheid tot een landingsbaan (4/5de of 1/2de) voor 60 jaar;
 • een verhoging van de terugbetaling van de kosten met het openbaar vervoer van en naar het werk;
 • meer investeren van werkgevers in de opleiding van hun werknemers;
 • een omkadering van de flexibiliteit (werknemers moeten niet op eender welk moment ter beschikking van hun werkgever staan);
 • het optrekken van de sociale uitkeringen (in de eerste plaats de laagste) én de verhoging van de pensioenen.

BBTK heeft het volste vertrouwen in onze onderhandelaars. We verwachten van de werkgevers dat zij evenveel bereidheid en goede wil tonen om tot een interprofessioneel akkoord mét inhoud te komen.
Na 25 februari zullen we meteen de stand van zaken beoordelen.
Onze leden en militanten blijven waakzaam en gemobiliseerd.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek