Nationale staking woensdag 13 februari

Door: Marc Verboom | Op: 06/02/2019

Je verdient respect 

De werkgeversorganisaties hebben ons voor voldongen feiten gezet in de onderhandelingen voor een interprofesiioneel akkoord over jouw loon en werkomstandigheden. Een eerlijk resultaat zat er niet in en dus hebben we de onderhandelingen achter ons gelaten.
Naast een minieme loonmarge leggen de werkgevers nog meer flexibiliteit op tafel terwijl we al de wet werkbaar en wendbaar werk te slikken hadden gekregen. Ze willen niet ernstig praten over de al fors verstrengde eindeloopbanen en het veel te lage minimumloon.

Een schamele 0,8% marge voor loonopslag
In tijden van hogere facturen en dalende koopkracht
Terwijl de economie groeit en bedrijven hoge winsten maken
Terwijl werkgevers minder bijdragen en bedrijven minder belastingen betalen
Onaanvaardbaar. Je verdient meer respect!

Het ABVV staat samen met de andere vakbonden voor jouw eerlijk deel van de koek. Niemand mag achterblijven. Onze eisen:
 • een betekenisvolle loonsverhoging voor alle werknemers zodat iedereen deelt in de toegenomen welvaart;
 • hervorm de strakke loonwet;
 • trek het minimumloon op naar 14 euro bruto per uur of 2.300 euro bruto per maand;
 • betere jongerenlonen zodanig dat zij een goede start kunnen nemen;
 • lagere werkdruk en werkbaar werk
 • hogere tussenkomst in de abonnementen voor woon-werkverkeer en voor een veralgemening en verhoging van de fietsvergoeding;
 • een pensioen die naam waardig (een minimumpensioen van 1.500 euro, een pensioen gelijk aan 75% van het gemiddeld verdiend loon);
 • een waardig loopbaaneinde;
 • trek alle sociale uitkeringen op tot 10% boven de armoedegrens;
 • gelijk loon voor gelijk werk;
 • betaalbare overheidsdiensten en redelijke facturen voor energie, water, verwarming en andere levensnoodzakelijke diensten;
 • een meer rechtvaardige fiscaliteit waardoor de belastingdruk verschuift naar de kapitaalkrachtigen en grote bedrijven.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek