Externe call centers Proximus

Door: Marc Verboom | Op: 06/02/2019

Vakbonden op bezoek bij minister van Werk Kris Peeters 

BBTK, LBC-NVK, CNE en ACLVB zijn samen met enkele tientallen militanten ontvangen op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had de minister geïnterpelleerd in verband met de plannen van Proximus om de contracten met de externe call centers te herzien, waardoor 1500 jobs op de helling komen te staan. Minister Peeters zegt de bezorgdheden van de vakbonden serieus te nemen en heeft zich geëngageeerd om tekst en uitleg te vragen bij Proximus.

De herstructurering bij Proximus zal ook een impact hebben op de medewerkers in externe call centers zoals Mifratel, Ikanbi, IPG, B-Connected, Call Excell en andere kleinere spelers. Er werken momenteel iets meer dan 1500 werknemers in deze bedrijven voor Proximus. Velen van hen zijn tewerkgesteld met een tijdelijk of interimcontract. In een interne mededeling liet Proximus CEO Dominique Leroy namelijk weten dat zij de contracten met de externe callcentra wil herzien. We lezen: "We streven naar lagere kosten bij onze externe partners en zullen onder meer vragen aan onze externe call centers om over te schakelen op meer kostefficiënte werkmodellen via nearshoring en offshoring".

De directie van Proximus is dus van plan haar onderaannemers te vragen hun call centeractiviteiten naar landen met lagere lonen te verhuizen om zo te besparen. Dit is niet meer of niet minder dan hen vragen aan sociale dumping te doen. En dit terwijl de Belgische overheid met 53% hoofdaandeelhouder is.

Daarom interpelleerde de vakbonden minister Peeters. Proximus en de Belgische overheid moeten hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de onderaannemers en het behoud van jobs in België opnemen. Hoe valt deze beslissing te rijmen met jobs, jobs, jobs? Minister Peeters liet weten dat hij bij Proximus schriftelijk om tekst en uitleg zal vragen. Wat in de mededeling van de directie staat is volgens hem not done. Gelijk welk bedrijf met een dergelijke maatschappelijke rol en grootte heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de tewerkstelling in België. Offshoring voorzien in een herstructiureringsplan kan daarom niet.

Tenslotte is het Proximusplan volgens BBTK wel degelijk ingegeven door de komst van een mogelijke bijkomende concurrent. Het management wil ten alle prijze (personeels)kosten besparen in dat perspectief. Wij hebbenh dan ook laten weten dat de komst van een vierde telecomoperator geen goede zaak is voor de hele sector. De minister liet optekenen dat het behoud van jobs in België belangrijker is dan de dividenden voor de aandeelhouders.

BBTK neemt de minister op zijn woord en verwacht nu daden. De minister heeft zich ook geëngageerd om ons opnieuw te ontmoeten op basis van het antwoord van de Proximus directie.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek