Syndicale premie logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 06/02/2019

 Syndicale premie logistiek 2019 binnekort betaalbaar

De syndicale premie in de sector logistiek (PC 226) is dit jaar betaalbaar van 1 maart tot 31 oktober 2019 en bedraagt 145 euro.

De voorwaarden zijn:

  • tijdens de referentieperiode van 1/1 tot 30/6/2019 tewerkgesteld zijn in een onderneming van de sector;
  • of op brugpensioen of pensioen gaan tussen 1/1 en 1/6/2019;
  • lid zijn van BBTK;
  • het attest syndicale premie ingevuld en ondertekend overmaken aan BBTK.


Deeltijdse werknemers en langdurig zieken hebben recht op een volledige syndicale premie indien ze een volledige syndicale bijdrage betalen.

Het attest syndicale premie wordt per gewone post aan de leden overgemaakt.

Vanaf midden maart en zodra het origineel attest volledig ingevuld (2 delen) en ondertekend per post of afgifte is terug bezorgd aan het BBTK secretariaat zullen we over gaan tot betaling van de premie. De uitbetaling kan uitsluitend via overschrijving op een bankrekeningnummer.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek