CAO 2003 - 2004 voor de bedienden in de textiel

Door: Marc Verboom | Op: 15/06/2003

Op 25 april 2003 ondertekenden de sociale partners een nieuwe overeenkomst die de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2003 en 2004 regelt voor de bedienden in de textielindustrie

Dit akkoord bevat enkele belangrijke doorbraken.

Vanaf 1 januari 2004 zullen nu ook de bedienden, net zoals de arbeiders in de sector, een syndicale premie ontvangen.

Na een tiental jaar van discussie werd er eindelijk een akkoord bereikt rond een nieuwe functieclassificatie en barema. Deze zullen in werking treden vanaf 1 januari 2004. Ten laatste op 31 oktober 2003 moeten de werkgevers de nieuwe categorieŽn en het barema aan de bedienden meedelen.

Voortaan kan een tijdskrediet van 5 jaar i.p.v. 3 jaar worden opgenomen.

Vanaf 1 januari 2004 zullen de lonen verhoogd worden met Ä 25 per maand.

De overeenkomsten inzake brugpensioen en sociale begeleiding worden verlengd.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek