Leeftijd SWT (brugpensioen) bij collectief ontslag verhoogd

Door: Marc Verboom | Op: 27/12/2018

Minimumleeftijd 59 jaar in 2019 en 60 jaar in 2020

Bij een collectief ontslag aangekondigd vanaf 1 januari 2019 bedraagt de minimumleeftijd voor SWT (brugpensioen) 59 jaar in 2019 en 60 jaar in 2020. In de voorbije periode bedroeg de leeftijd nog 56 jaar.

De kandidaat werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde) moet de leeftijd van 59 of 60 jaar hebben bereikt op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag.
Hij of zij moet ontslagen worden tijdens de periode van erkenning als zijnde een onderneming in herstructurering (een periode van maximaal 2 jaar vanaf de datum van de aankondiging van het collectief ontslag).
De verkorte (theoretische) opzeggingstermijn moet eindigen binnen de duur van deze erkenning en binnen de duur van de ondernemings-cao die afgesloten wordt in het kader van het collectief ontslag.
De opzeggingstermijn mag niet korter zijn dan 26 weken.
De periode van inschrijving in de tewerkstellingscel moet eveneens eindigen binnen de duur van de erkenning.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek