Omzetting eindejaarspremie in flexloon kan niet in PC 200

Door: Marc Verboom | Op: 17/12/2018

Gemeenschappelijk standpunt bediendevakbonden


Wat is flexloon?

De laatste jaren is er een enorme toename aan wat we flexloon noemen. Het gaat om de omzetting van bruto loon of andere bruto voordelen in voordelen zoals bedrijfswagens, een (elektrische) fiets, extra-legale kinderbijslag, warranten, extra vakantiedagen, ... Op die manier krijgt een werknemer netto meer en kan een bedrijf de bruto kosten drukken omwille van lagere bijdragen aan de sociale zekerheid en de belastingen.

Deze extra's zijn leuk maar we mogen niet vergeten dat het belangrijk is om een goed bruto loon te hebben. Je rechten in de sociale zekerheid (pensioen en andere uitkeringen) worden opgebouwd op basis van je bruto verloning. Netto voordelen tellen daarbij niet mee. BBTK is daarom een verdediger van bruto lonen en bruto loonsverhogingen. Deze geven je de beste garantie voor de toekomst.

Eindejaarspremie omzetten in flexloon?

Bepaalde werkgevers en sociale secretariaten propageren dat de bedienden uit het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (APCB of PC 200) de keuze hebben om hun eindejaarspremie in te ruilen voor flexloon.
Volgens de vakbonden, vertegenwoordigd in het PC 200, is dit duidelijk niet het geval. De eindejaarspremie in het APCB kan niet ingeruild worden voor flexloon, hetgeen op de zitting van het paritair comité nogmaals bevestigd werd via een gemeenschappelijke verklaring van de vakbonden. Deze luidt als volgt:

"De in het PC 200 vertegenwoordigde vakorganisaties bevestigen dat de cao van 9 juni 2016 over de eindejaarspremie (het vroegere artikel 5 van de cao van 29 mei 1989) niet vatbaar is voor interpretatie.

De eindejaarspremie is verschuldigd onder de vorm van een bruto loon volgens de in de cao vermelde regels en volgens de geest die heerste bij de ondertekening in 1989. Ze kan in geen geval worden omgezet in een ander gelijkwaardig voordeel dan onder de vorm van bruto loon, ongeacht of dit al dan niet de vorm aanneemt van een cafetariaplan.

We verbinden ons ertoe om geen enkel bedrijfsakkoord of cao in die zin te ondertekenen noch goed te keuren."


Namens de bediendevakbonden LBC, CNE, ACLVB, BBTK en Setca




  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek