Wij accepteren geen loonblokkering

Door: Marc Verboom | Op: 29/11/2018

Koopkrachtverhoging is prioritaire eis voor een nieuw IPA

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) berekende dat de Belgische werknemers de afgelopen 3 jaar 2,3% aan koopkracht verloren. De indexsprong, lage loonstijgingen, hogere accijnzen, stijgende energieprijzen hebben het gezinsinkomen uitgehold. Het ABVV wijst er bovendien op dat sinds 1996 de Belgische lonen met 12% achterlopen op onze stijgende productiviteit. Tegelijkertijd worden bedrijven op hun wenken bediend door de verlaging van de werkgeversbijdragen aan de RSZ en de daling van de vennootschapsbelasting.

Voor het ABVV moeten de lonen kunnen stijgen in lijn met de productiviteit en de levensduurte. Dit is de prioritaire eis die het ABVV tijdens de komende loononderhandelingen op tafel zal leggen. Het ABVV wil tot een Interprofessioneel Akkoord (IPA) komen dat voorziet in een koopkrachtverhoging.

Een zuivere toepassing van de nieuwe verstrengde wet op het concurrentievermogen, die de regering Michel in maart 2017 trof, maakt dat de komende 2 jaar een complete loonblokkering realiteit zal worden. De eerste cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) wijzen hierop. De werknemers zullen dit terecht niet accepteren, zeker niet in een context waar de bedrijven al 2 jaar winstrecords laten optekenen.

De werkgevers en de regering moeten inzien dat een loonblokkering onhoudbaar is. Het ABVV roept de werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met de vakbonden aan oplossingen te werken door een verbetering van de koopkracht via akkoorden op alle niveaus. Het ABVV vraagt de regering op zijn minst de voorwaarden te scheppen om dergelijke sociale akkoorden een kans te geven. Geen antwoord bieden op de maatschappelijke ontevredenheid brengt de sociale vrede in gevaar en kan leiden tot nog meer sociale onrust.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek