Nieuwe loongrenzen 2019

Door: Marc Verboom | Op: 15/11/2018

Nieuwe loongrenzen gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Als gevolg van de nieuwe wetgeving op de opzeggingstermijnen vanaf 1/1/2014 verliezen deze loongrenzen aan belang, aangezien de proefperiode werd afgeschaft en er voor het bepalen van de opzeggingstermijn, de tegenopzegging en het sollicitatieverlof geen loonplafond meer telt.

De bedragen behouden wel hun belang voor het concurrentiebeding, het scholingsbeding en het arbitragebeding.

De geïndexeerde loongrenzen die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn, zijn de volgende:
  • 34.819 i.p.v. 34.180 euro in 2018;
  • 69.639 i.p.v. 68.361 euro in 2018.

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 34.819 euro kan er in een arbeidsovereenkomst geen sprake zijn van een concurrentiebeding. Ligt het bruto jaarloon tussen 34.819 en 69.639 euro dan is de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen of nadien worden vastgelegd indien het bruto jaarloon hoger is dan 34.819 euro. Deze loongrens is niet van toepassing indien het gaat om een opleiding in het kader van een tewerkstelling in een knelpuntberoep.

De wet op de arbeidsovereenkomsten verbiedt zich er vooraf toe te verbinden om geschillen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan voor te leggen aan scheidsrechters. Een scheidsrechterlijk beding is echter wel mogelijk indien het bruto jaarloon hoger ligt dan 69.639 euro indien het gaat om personen die met het dagelijks beheer van de onderneming zijn belast of in een afdeling of bedrijfseenheid beheerverantwoordelijkheid hebben die kan vergeleken worden met die voor de gehele onderneming.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek