Geen akkoord over opleidingen in APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 08/11/2018

VBO weigert de verbetering van de opleidingen op basis van de wet Peeters

In het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (APCB) of PC 200 weigert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) af te sluiten op basis van de wet Peeters. Het APCB is het grootste paritair comité van het land waaronder meer dan 400.000 bedienden (groothandel, IT, call centers, telecom, studie- en consultancybedrijven, ...) ressorteren.

Eind 2018 loopt de huidige CAO over opleidingen af. Deze CAO hield nog geen rekening met de nieuwe modaliteiten (groeipad naar 5 dagen opleiding per werknemer per jaar) voorzien in de wet Peeters. Afspraak was gemaakt om voor eind 2018 te onderhandelen op basis van deze wet Peeters. De onderhandelingen hebben echter tot geen akkoord geleid.

De vakbonden stellen een gebrek aan ambitie en visie vast in hoofde van de werkgevers. De transformatie die de arbeidsorganisatie (ook in deze sector) ondergaat vraagt nochtans om bijkomende inspanningen op het vlak van opleiding in functie van nieuwe of andere kennisverwerving en competenties voor de bedienden in deze sector. De vakbonden betreuren dat de werkgevers in deze belangrijke sector een akkoord weigeren met meer inhoud op het vlak van de definitie van de opleidingen, programmatie van de verhoging van het aantal opleidingsdagen en de individualisering van het opleidingsrecht.

Het APCB is altijd een voorloper geweest op het vlak van opleidingen. het was de eerste sector die al in 1990 een paritair beheerd opleidingscentrum heeft opgericht en werk maakte van een individueel vormingsrecht voor de bedienden in de sector. Het VBO schijnt nu een eind te willen maken aan de vooruitgang waarvoor het APCB altijd heeft gestaan.

Een heel beperkte en onvoldoende verhoging van het aantal vormingsdagen koppelde het VBO tijdens de onderhandelingen aan een afbouw van het individueel vormingsrecht die al sinds 1990 van toepassing is in de sector.

Ook een nieuwe visie op de inhoud van de vorming wezen de werkgevers resoluut af. Op een ogenblik dat iedereen de mond vol heeft van aanpassing van de competenties van de werknemers in functie van de transformatie die de arbeidsmarkt ondergaan en dat gevraagd wordt nieuwe initiatieven te nemen in het kader van het debat over kritieke functies en knelpuntberoepen is de houding van het VBO onbegrijpelijk.

De vakbonden beraden zich over verdere acties om de legitieme rechten van de werknemers in de sector af te dwingen. 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek