ABVV klaar met eisenbundel IPA

Door: Marc Verboom | Op: 08/11/2018

Eisenbundel rond 3 krachtlijnen

Om de 2 jaar onderhandelen werkgevers en vakbonden over een interprofessioneel akkoord (IPA).

De eisenbundel van het ABVV voor het IPA 2019 - 2020 draait rond 3 krachtlijnen:

KOOPKRACHT
 • een stevige marge voor nominale loonsverhogingen (bovenop de indexering), in te vullen via vrije onderhandelingen in de sectoren en bedrijven;
 • de verhoging van het bruto minimumloon (in de richting van minimum 14 euro per uur of 2.300 euro per maand);
 • het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (deze loonkloof bedraagt nog altijd 5 à 6% op basis van de uurlonen van voltijdse werknemers in de privé-sector);
 • een betere vergoeding van het woon-werkverkeer;
 • het wegwerken van de discriminaties op het vlak van het vakantiegeld tussen arbeiders en bedienden via een opwaartse harmonisatie van de regeling van de arbeiders voor de bedienden.

KWALITEIT VAN JOBS
 • het recht op 5 dagen opleiding voor alle werknemers;
 • werk maken van werkbaar werk zoals concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen door het opmaken van onderhandelde actieplannen;
 • een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies;
 • beperkingen aan de flexibiliteit.

EINDELOOPBAAN
 • behoud van billijke voorwaarden voor SWT (brugpensioen) en landingsbanen;
 • SWT zware beroepen en SWT lange loopbaan mogelijk vanaf 59 jaar;
 • SWT in bedrijven in moeilijkheden en herstructurering vanaf 58 jaar;
 • landingsbanen i.h.k.v. tijdskrediet vanaf 55 jaar.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek