Loonsverhoging voor 4 op 5 bedienden uit PC 200

Door: Marc Verboom | Op: 18/10/2018

Oudere werknemers vallen uit de boot

HR dienstverlener Acerta toont in een studie aan dat in de eerste jaarhelft van 2018 de bedienden uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC 200) gemiddeld 22,6 euro loonsverhoging kregen. Maar, oudere werknemers zijn oververtegenwoordigd in de groep die geen verhoging kregen en zagen hun loon minder snel dan gemiddeld stijgen.

Het PC 200 is één van de grootste paritaire comités (of sectoren) in ons land. 1 op 3 bedienden werkt in een onderneming die behoort tot deze (zeer diverse) dienstensector (groothandel, IT, call centers, telecom, reiskantoren, consultancy, drukkerijen, uitgeverijen, ...).

De lonen zijn gestegen om 3 redenen:
  • de indexering van de lonen (in PC 200 jaarlijks in januari);
  • de afgesproken loonsverhoging op sector- en ondernemingsvlak (+ 1,1%);
  • de loondrift, zijnde loonsverhogingen op basis van anciënniteit, t.g.v. promotie of i.f.v. de goede resultaten van het bedrijf.
 
De werkgevers en de regering roepen maar al te graag dat ons systeem van ervaringsbarema's (anciënniteit) oudere werknemers uit de markt prijst. Toch ziet net die groep hun loon het minst snel stijgen, blijkt uit het onderzoek.

Voor BBTK is dit geen verrassing. Het is namelijk een mythe dat lonen in een baremasysteem gebaseerd op anciënniteit blijven stijgen. In België zijn de automatische baremieke verhogingen gemiddeld beperkt tot 22 jaar. Dat wil zeggen dat er na de leeftijd van 45 jaar geen of weinig loonprogressie meer is. Bovendien zijn de gemiddelde lonen van oudere werknemers in België niet buitensporig.

Daarnaast geeft de studie van Acerta ook aan dat promoties en interne groei eerder gereserveerd is voor jongere werknemers. Dit sluit aan bij onze bevinding dat niet loon maar eerder hardnekkige maatschappelijke stereotypes een rol spelen bij het aanwervings- of promotiebeleid van oudere werknemers. Het zijn deze stereotypes die we moeten aanpakken en niet het baremieke verloningssysteem.

Volgens Acerta liggen hierin ook net kansen voor werkgevers. Als ze oudere werknemers langer aan de slag willen houden moeten ze hen de gelegenheid geven te groeien binnen een bedrijf. Ook BBTK onderschrijft het belang van opleiding, promotiemogelijkheden en werkbaar werk voor iedereen, jong en oud.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek