Betaalde feestdagen in 2019

Door: Marc Verboom | Op: 10/10/2018

Voor 15 december 2018 moeten de vervangingsdagen voor de feestdagen die in 2019 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2018 op volgende data:
  • dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 22 april: Paasmaandag
  • woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 30 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 10 juni: Pinkstermaandag
  • zondag 21 juli: nationale feestdag
  • donderdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • vrijdag 1 november: Allerheiligen
  • maandag 11 november: Wapenstilstand
  • woensdag 25 december: Kerstmis.


Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2019 is dit het geval voor zondag 21 juli (te vervangen door maandag 22 juli).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt met unanimiteit in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2018 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdag of de toekenning van de individuele compensatiedag vermeld staat.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek