Feestdagen en verlofdagen 2019 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 10/10/2018

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2019 op volgende data:
  • dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 22 april: Paasmaandag
  • woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 30 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 10 juni: Pinkstermaandag
  • zondag 21 juli: nationale feestdag
  • donderdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • vrijdag 1 november: Allerheiligen
  • maandag 11 november: Wapenstilstand
  • woensdag 25 december: Kerstmis.

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2019 is dit van toepassing voor zondag 21 juli (te vervangen door maandag 22 juli).

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2018.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (donderdag 11 juli), in Brussel (donderdag 11 juli of vrijdag 27 september), in Wallonië (vrijdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (vrijdag 15 november).

De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen
 
In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (woensdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 19 april), Allerzielen (zaterdag 2 november) en tweede Kerstdag (donderdag 26 december).

De conventionele halve verlofdag van zaterdag 2 november wordt aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bijvoorbeeld door iedere bediende vrij te kiezen).
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek