Van bruggepensioneerde (SWT) naar vervroegd pensioen?

Door: Marc Verboom | Op: 26/09/2018

Te onderzoeken mogelijkheid vanaf 1 januari 2019

Als bruggepensioneerde (of SWT'er) moet je in het stelsel van brugpensioen (SWT) blijven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar).
Dit verandert vanaf 1 januari 2019. Vanaf dan kunnen bruggepensioneerden (SWT'ers) toch met vervroegd pensioen gaan onder bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan zijn vanaf 1 januari 2019 de volgende:
  • 60 jaar en ten minste 44 jaar loopbaan;
  • 61 jaar en ten minste 43 jaar loopbaan;
  • 63 jaar en ten minste 42 jaar loopbaan.

Een loopbaanjaar telt mee zodra je 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen in het jaar kan bewijzen.

Ben je met brugpensioen (SWT) en voldoe je aan hoger vermelde voorwaarden wat doe je dan?

1. Je hebt een volledige loopbaan
Een volledige loopbaan telt 14.040 dagen (45 jaar x 312 dagen).
Je verliest niet aan wettelijk pensioenbedrag door op vervroegd pensioen te gaan.
De regering heeft immers beslist dat je voortaan vanaf 1 januari 2019 geen pensioen meer opbouwt voor de gelijkgestelde dagen (o.a. brugpensioen) eenmaal je een "volledige loopbaan" hebt bereikt (wel voor effectief gewerkte dagen).
Een nieuwe maatregel die de vakbonden trouwens aanvechten bij de Raad van State.

2. Je hebt een onvolledige loopbaan
Blijf je in het stelsel van brugpensioen (SWT) of neem je vervroegd pensioen?
Wat is financieel het meest interessante?
Bouw je dan nog een hoger pensioenbedrag op?

De algemene regel is dat voor brugpensioenen (SWT) vanaf 2017 en voor pensioenen die ingaan vanaf 2019 de periode in brugpensioen (SWT) niet meer gelijkgesteld wordt aan het laatst verdiende loon maar aan het minimumrecht van 24.730,99 euro op jaarbasis. Dit betekent dat 1 jaar in het stelsel van brugpensioen (SWT) blijven je maandelijks 27,5 euro oplevert.

Op dit algemene principe gelden een aantal uitzonderingen waarbij de periode van het brugpensioen (SWT) verder meetelt aan het laatst verdiende voltijdse loon:
  • voor wie zich op 31 december 2016 al in het stelsel van brugpensioen bevond;
  • voor wie voor 20 oktober 2016 ontslagen werd en in brugpensioen is gegaan;
  • voor wie zich in brugpensioen bevindt omwille van zwaar beroep, nachtarbeid, bouwbedrijf met attest medische ongeschiktheid en als gevolg van een erkenning als bedrijf in moeilijkheden of herstructurering.

Het zal dus zaak zijn om op mypension je pensioenbedrag bij vervroegd pensioen na te gaan (indien je aan de hoger vermelde voorwaarden voldoet - zie hoger) en te vergelijken met het bedrag van je brugpensioen (SWT) om uit te maken of je overgaat naar vervroegd wettelijk pensioen.  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek