Pensioenalarm - Actiedag 2 oktober te Antwerpen

Door: Marc Verboom | Op: 20/09/2018

Een waardig pensioen op een redelijke leeftijd

De regering Michel verhoogde de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Ze verstrengde de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, voor SWT (of brugpensioen), voor de landingsbanen en voor het tijdskrediet. De belofte om langer te werken haalbaar te maken door meer werkbaar werk werd echter niet ingelost. Net zoals de belofte om werknemers met zwaar werk een korting te geven op de hogere pensioenleeftijd.

Wie vroeger stopt omdat hij/zij zwaar werk heeft gedaan, lijdt zwaar pensioenverlies als de regering haar plan doorvoert. Dat verlies loopt van 56 euro (voor het minimumpensioen) op tot 353 euro per maand (voor het hoogste pensioen). Bovendien tellen periodes van zwaar werk uit het verleden (voor de invoering van het nieuwe systeem) slechts mee voor maximum 10 jaar én alleen als je nog actief bent in dat zwaar beroep bij dezelfde werkgever. Bijgevolg kunnen werknemers die 30 jaar lang een zwaar beroep uitoefenen voor 2020 hoogstens enkele maanden vroeger met pensioen.

Onze pensioenkeuzes

  • Voor iedereen recht op pensioen op 65 jaar en geen verlenging van de loopbaanvoorwaarden
  • Een sterk wettelijk pensioen waarmee je een waardig leven kan leiden
  • Geleidelijke afstemming van het wettelijk pensioen in de privé op dat van de openbare sector
  • Rekening houden met belastend werk zodat werknemers niet opgebrand met pensioen gaan
  • Hoger minimumpensioen, zodat gepensioneerden niet in armoede vallen
  • Op menselijke manier rekening houden met tegenslagen (periodes van werkloosheid, loopbaanonderbreking, zorgverloven, ...) in de pensioenberekening
  • De inkomensgrens voor de pensioenberekening verhogen zodat het verschil tussen het laatste loon en het pensioen van werknemers beperkt blijft.

Betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB
Dinsdag 2 oktober
Start 10u30 Leopold de Waelplaats te Antwerpen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek