PC 200 : overleg over nieuwe vormingscao loopt vast

Door: Marc Verboom | Op: 20/09/2018

Werkgevers tonen geen ambitie

Het overleg over een nieuwe vormingsovereenkomst in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) zit op een dood spoor. Sinds enkele maanden proberen we met de werkgevers een nieuw akkoord te onderhandelen over de vormingsafspraken in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018.

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront is de inzet van deze onderhandelingen een ruimer recht op vorming voor alle bedienden in de sector én een beter beleid in de ondernemingen rond vorming en opleiding. Alle werknemers ervaren dat vorming en opleiding steeds belangrijker worden om hun kwalificatie te behouden. Het ontwikkelen van nieuwe competenties en nieuwe kennis is noodzakelijk om de tewerkstellingskansen op lange termijn veilig te stellen. De impact van de digitalisering zal meer en meer voelbaar zijn. Vergelijkingen met het buitenland tonen aan dat in ons land te weinig in vorming en opleiding op de werkvloer wordt geïnvesteerd. Hoog tijd om een extra stap te zetten ...

We verwachten van de werkgevers in de sector dan ook dat zij blijven investeren in vorming en opleiding, en dat ze ambitie hebben om bijkomende inspanningen te doen. Onze sectorale vormingsinstelling CEVORA heeft een ruim aanbod. Willen we nog meer werknemers de kans bieden om een beroep te doen op de diensten van CEVORA dan is een nieuw ambitieus akkoord noodzakelijk. De wet Peeters wil sectoren aansporen om sterkere akkoorden te onderhandelen over vorming. Maar voor de werkgevers in de sector is blijkbaar enkel de bijkomende flexibiliteit uit die wet Peeters interessant.

De vakbonden vragen dan ook dat in onze sector bijkomende vormingsdagen worden voorzien, zonder afbreuk te doen aan de individuele rechten die werknemers al hebben verworven. Want de toegang tot vorming en opleiding is een recht voor elke individuele werknemer, niet alleen voor zij die al goed opgeleid zijn en voldoende kansen krijgen. We hebben voorgesteld om in 2019-2020 het aantal vormingsdagen op te trekken van 4 naar 5 en in de periode 2021-2022 een zesde vormingsdag toe te voegen.

Het sociaal overleg in de ondernemingen over vorming en opleiding is ook heel belangrijk om werk te maken van een echt opleidingsbeleid. CEVORA kan daar een ondersteunende rol spelen, niet in het minst voor de vele kleine en middelgrote ondernemingen die de sector kent.

We verwachten van de werkgeversorganisaties van de sector dat zij met een constructieve en ambitieuze houding naar het overleg komen. Het belang van permanente vorming en opleiding moet immers niet alleen in de media verkondigd worden. Het is nu het moment om nieuwe, betere afspraken te maken. We begrijpen niet dat de werkgeversorganisaties niet bereid zijn zich hiervoor te engageren. Goed opgeleide en beter gevormde werknemers zijn voor elke onderneming een meerwaarde. We roepen de werkgevers op tot redelijkheid en visie op de toekomst. De vakbondseisen zijn niet buitensporig. We willen enkel garanties voor alle werknemers op voldoende vorming en opleiding.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek