Aanvullend pensioen

Door: Marc Verboom | Op: 09/07/2018

Afschaffing leeftijdsgrens en wachtperiode

De Wet op de Aanvullende Pensioenen of WAP (wet van 28 april 2003) voorziet in 2 beperkende voorwaarden:
  • een werknemer dient 25 jaar te zijn om te kunnen toetreden tot een stelsel van een aanvullend pensioen;
  • een werknemer dient een wachtperiode van 1 jaar te doorlopen vooraleer recht te hebben op de verworven reserves en prestaties bepaald in het pensioenreglement of -overeenkomst.

De wet van 27 juni 2018 (BS 5/7/2018) schrapt deze 2 voorwaarden en treedt in werking op 1 januari 2019.

Bijgevolg zal vanaf 1 januari 2019 een werknemer onmiddellijk moeten aangesloten worden bij het pensioenstelsel van de werkgever. Hij zal ook onmiddellijk aanspraak kunnen maken op de verworven reserves en prestaties waarin het pensioenreglement of -overeenkomst voorziet. Echter, indien het bedrag van de verworven reserve bij uitdiensttreding lager is dan 150 euro blijft het bedrag bij de pensioeninstelling (tenzij anders bepaald in het pensioenreglement of -overeenkomst).« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek