Jaarlijkse premie in APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 08/06/2018

Premie van 257,46 euro bruto te betalen in juni

In uitvoering van de sectorale CAO van 9 juli 2016 ontvang je een jaarlijkse premie van 250 euro bruto. Die premie wordt ieder jaar in juni betaald en wordt ook geïndexeerd. Na indexatie bedraagt de premie 257,46 euro bruto in 2018.

Hoe wordt deze premie berekend?

Het bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot je effectieve en gelijkgestelde werkdagen van juni 2017 tot mei 2018. De gelijkgestelde dagen zijn de dagen waarvoor de werkgever je tijdens je afwezigheid loon betaalt evenals de dagen vaderschaps- en moederschapsverlof.

Als je deeltijds werkt dan heb je recht op de premie in verhouding tot je arbeidsregeling. Als je halftijds werkt bedraagt het basisbedrag van je premie 128,73 euro bruto.

Als je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode dan heb je ook recht op de premie in verhouding tot je prestaties tijdens de referteperiode behalve:
  • als je ontslagen wordt om dringende reden;
  • als je het bedrijf verlaten hebt voor de betaling van de premie in juni 2018 heb je verhoudingsgewijs recht op basis van de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode.

... of een gelijkwaardig voordeel

De premie kan in de bedrijven omgezet zijn in een gelijkwaardig voordeel. Waar een syndicale delegatie aanwezig is gebeurde dit in overleg met de syndicale delegatie. Het gelijkwaardig voordeel kan allerlei vormen aannemen (invoering of verhoging van maaltijdcheques, invoering of verhoging van de groepsverzekering, ...). Bij de omzetting moest er voor de bepaling van het voordeel rekening worden gehouden met de kost voor de werkgever. De patronale sociale zekerheidsbijdragen moesten worden meegerekend (250 euro bruto + 33%).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek