Nieuw woonzorgcentrum op site Zwartzustersvest

Door: Marc Verboom | Op: 10/05/2018

BBTK Mechelen verheugt zich over koerswijziging Mechelse stadsbestuur

Eind 2016 kondigde het Mechelse stadsbestuur aan de campus van het St Maartenziekenhuis aan de Zwartzustersvest, na de oplevering van het nieuwe ziekenhuis aan de Liersesteenweg, op de markt te brengen om een koper of investeerder te vinden om een nieuw, duur woonproject te realiseren.

Op haar vierjaarlijks congres op 12 mei 2017 nam BBTK Mechelen een motie aan die luidde:
"Het congres van BBTK Mechelen is niet akkoord met de beslissing van het Mechelse stadsbestuur om de ziekenhuisinfrastructuur van het St Maartenziekenhuis, gelegen aan de Zwartzustersvest, te verkopen. In november 2018 komt dit gebouw terug in handen van het OCMW - Sociaal Huis. De groeiende nood aan opvang voor senioren aan een betaalbare prijs kan door het OCMW - Sociaal Huis ingevuld worden. Een publiek initiatief hieromtrent dringt zich op om ons voor te bereiden op de toenemende vergrijzing in onze stad. De beslissing van het stadsbestuur is omkeerbaar. Daarom roepen wij de Mechelse politieke partijen op om deze beslissing ongedaan te maken bij het aantreden van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Wij roepen sociale organisaties, vakbonden en mutualiteiten op om de politieke partijen hierover te interpelleren en druk uit te oefenen op het beleid."

BBTK Mechelen is dan ook verheugd dat eerder dan voorzien de genomen beslissing wordt terug gedraaid.
We worden immers met z'n allen ouder. Voldoende opvang voor ouderen is dan ook meer dan noodzakelijk. De ouderenzorg en meer bepaald het verblijf in een woonzorgcentrum moet ook betaalbaar zijn. De pensioenen van vele senioren zijn totaal ontoereikend om de stijgende verblijfskosten te betalen.
Daarom heeft het OCMW - Sociaal Huis van Mechelen hierin een cruciale rol: aanbod van de seniorenopvang vergroten en dit tegen een betaalbare prijs. De site van het ziekenhuis aan de Zwartzustervest is hiervoor een ideale locatie. En dit in de plaats van het zoveelste prestigieuze woonproject via een bouwpromotor.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek