Pensioenmanifestatie op 16 mei

Door: Marc Verboom | Op: 20/04/2018

Voor waardige pensioenen op een waardige leeftijd

ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 16 mei een manifestatie voor betere pensioenen in Brussel.

Met de verdeling van 1 miljoen pensioenkranten hebben de vakbonden de voorbije weken ingezet op het op grote schaal informeren en sensibiliseren voor betere pensioenen. De pensioenmanifestatie op 16 mei gaat verder op dit elan.

Samenkomst aan de Albert II laan (Noordstation) vanaf 10u en vertrek van de manifestatie om 11u.

De gepensioneerden hebben een zware tol betaald: indexsprong, verhoging van BTW en accijnzen, besparingen in de welzijnsenveloppe, ...

De werknemers en toekomstig gepensioneerden stevenen af op een nog lager pensioen. De regering doet alles om de pensioenen te verminderen en de betere pensioenen van de statutaire ambtenaren terug te brengen naar het niveau van de privésector.

882 euro voor vrouwen, 1.181 euro voor mannen: dat zijn de gemiddelde maandelijkse pensioenbedragen voor alleenstaande werknemers. Veel gepensioneerden leven onder of dichtbij de armoedegrens van 1.157 euro per maand. De Belgische pensioenen van de privésector behoren tot de laagste van Europa.


Wat doet de regering om ze te verbeteren?

Ze willen ons langer doen werken voor lagere pensioenen.

Door de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar op te trekken terwijl de levensverwachting in goede gezondheid 64 jaar is ...

Door de periodes van inactiviteit af te schaffen (minder pensioen voor gelijkgestelde periodes).

Met de loterij van het puntensysteem voor pensioen: de regering zal, wanneer het haar past, de waarde van een punt aanpassen en de loopbaan automatisch verlengen om ze als 'volledig' te kunnen beschouwen.

Met de penibiliteitscriteria (vroeger kunnen stoppen omwille van uitgeoefend zwaar beroep) die aan slechts enkelen, gezien het beperkte voorziene budget, zal toelaten vroeger te vertrekken maar met een stevige vermindering van het pensioenbedrag van 54 tot 254 euro per maand voor een pensioen dat al te laag is.


Wat willen we?

1. terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.
2. een goed en rechtvaardig stelsel voor de zware beroepen en belastend werk dat toelaat:
met pensioen te gaan zonder pensioenverlies op 60 jaar, of zelfs vroeger voor belastend werk
een hoger pensioen voor wie langer werkt
3. 1.500 euro gewaarborgd pensioen: het is echt het minimum om van te leven.
4. betere wettelijke pensioen: 75% van het gemiddeld loon (in plaats van 60% nu).
5. de afstemming van het berekeningsplafond voor werknemers op dat voor zelfstandigen (57.415,68 euro), zodat het wettelijk pensioen echt een verzekering wordt tegen het inkomensverlies van ouderen.
6. het beter in aanmerking nemen van deeltijds werk voor het pensioen.
7. de automatische welvaartsvastheid van de uitkering om de koopkracht intact te houden en de besparingen door de regering om haar fiscale cadeaus aan de bedrijven te financieren tegen te gaan.


www.samenkanhetanders.be

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek