Overleg over "deconnectie" voortaan mogelijk

Door: Marc Verboom | Op: 09/04/2018

Afspraken vast te leggen in arbeidsreglement of CAO

De wet van 26 maart 2018 (BS 30/3/2018) maakt overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen mogelijk.

Werknemers zijn de laatste tijd meer en meer "geconnecteerd" met het bedrijf via GSM, smartphone en tablet. Sommige werkgevers gaan er van uit dat hun werknemers te allen tijden moeten beschikbaar zijn, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (zelfs tijdens de vakantieperiode). Meer en meer is gebleken dat dit bij de werknemers leidt tot meer stress en de kans op burn-out verhoogt.

Het doel van de wet is het verzekeren van het respect voor rusttijden (bv. 's avonds, 's nachts, weekend, ...), jaarlijkse vakantie en andere vormen van verloven, alsook het vrijwaren van de balans tussen privéleven en werk.

De wet schrijft voor dat de werkgever hierover overleg moet plegen binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en dit  op regelmatige tijdstippen én telkens de werknemersvertegenwoordigers hierom verzoeken.

Het CPBW heeft het recht over de "deconnectie" voorstellen en adviezen te formuleren aan de werkgever.

De afspraken die voortvloeien uit dit overleg kunnen vastgelegd worden in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

De wet treedt in werking vanaf 9 april 2018 (= 10 dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad).
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek