Aanpassing outplacement

Door: Marc Verboom | Op: 27/02/2018

Geen inhouding bij langdurige ziekte

Sedert 1 januari 2016 kan (hij moet niet) een werkgever de opzeggingsvergoeding van een werknemer met een opzeggingsvergoeding van ten minste 30 weken verminderen met 4 weken loon.

Voortaan wordt een uitzondering voorzien voor de werknemers die langdurig ziek zijn op het ogenblik van ontslag en voor wie op dat moment al vaststaat dat ze de outplacementbegeleiding niet zullen kunnen volgen. In die omstandigheden zal voortaan geen outplacement moeten aangeboden worden én kan ook geen inhouding van 4 weken loon gebeuren.

De werknemer moet zijn gezondheidstoestand bewijzen met een medisch attest van zijn behandelend geneesheer. Dit attest moet binnen 7 dagen na kennisname van het ontslag voorgelegd worden aan de werkgever.


Wet diverse bepalingen inzake werk van 15 januari 2018 (BS 5 februari 2018) en treedt in werking vanaf 15 februari 2018.



« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek