Verstrenging sanctie werkloosheid bij werkverlating

Door: Marc Verboom | Op: 27/02/2018

Periode van werkhervatting opgetrokken van 4 naar 13 weken

Een werknemer die zonder wettige reden een passende job verlaat, kan tijdelijk uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende een periode van 4 tot 52 weken. De RVA beschouwt als werkverlating:
  • de werknemer die zelf ontslag neemt;
  • de werknemer en werkgever die in onderling akkoord de arbeidsovereenkomst beëindigen;
  • de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd t.g.v. herhaaldelijke onwettige afwezigheid.

Deze sanctie (geen werkloosheidsuitkeringen gedurende een periode van 4 tot 52 weken) was niet van toepassing indien de werknemer na de werkverlating een nieuwe job uitoefende gedurende ten minste 4 weken voor een aanvraag tot uitkeringen bij de RVA.

Deze periode van 4 weken wordt nu uitgebreid tot 13 weken. Deze periode mag een onderbroken periode zijn en de tewerkstelling mag bij verschillende werkgevers plaatsvinden.

Voorbeeld

Een werknemer verlaat een passende job op 1 maart 2018. Tot en met 15 april werkt hij niet en doet geen aanvraag tot uitkering bij de RVA. Hij werkt van 16 april tot en met 27 mei 2018 (= 6 weken) bij werkgever X. Van 28 mei tot en met 1 juli 2018 werkt hij niet en doet nog altijd geen aanvraag tot uitkering bij de RVA. Van 2 juli tot 26 augustus (= 7 weken) werkt hij bij werkgever Y. Op 27 augustus 2018 doet hij een uitkeringsaanvraag bij de RVA. De werkverlating op 1 maart 2018 wordt niet in aanmerking genomen. Betrokkene krijgt geen sanctie van tijdelijk verlies van werkloosheidsuitkeringen voor een periode van minimum 4 tot maximum 52 weken.


Deze nieuwe maatregel trad in werking vanaf 19 februari 2018 (KB van 4 februari 2018).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek