Pensioenen: de bal ligt in het kamp van de regering

Door: Marc Verboom | Op: 06/02/2018

ABVV sluit acties niet uit indien regering niet van koers wijzigt

Het ABVV veroordeelt de hardnekkige opstelling van de regering ten opzichte van de werknemers en gepensioneerden.

De boodschap van de nationale betoging, in gemeenschappelijk vakbondsfront, van 19 december 2017 voor waardige pensioenen was nochtans duidelijk. De Belgische werknemers verwerpen de huidige politiek van sociale achteruitgang. We verwachten van de regering dat ze het plan van een pensioensysteem met punten van tafel veegt, net als haar voorstel van een verlaging van de pensioenleeftijd in het kader van de zware beroepen.

Voor het ABVV is pensioen een fundamenteel recht. Een pensioen moet iedereen in staat stellen een waardig leven te kunnen leiden. Daarom eist het ABVV de aanvallen op ons pensioensysteem onmiddellijk stop te zetten en werk te maken van een eerlijk pensioenbeleid.

Vandaag worden we geconfronteerd met stijgende rusthuisfacturen, een groter risico op armoede bij gepensioneerden, hoge zorgkosten en een algemeen hoge kostprijs van het dagelijks leven. Een pensioensytseem dat het mogelijk maakt om waardig te leven is daarom meer dan noodzakelijk.

Helaas zet de regering schaamteloos haar aanval verder op het verworven recht van een waardige oude dag.

Het ABVV eist:
  • een minimumpensioen ,van 1.500 euro bruto voor iedereen;
  • een pensioen van 75% van je gemiddeld loon;
  • een pensioenleeftijd op 65 jaar.

Als de regering haar politiek van sociale achteruitgang voortzet door een slecht opgestelde wet over zwaar werk door te drukken of een puntensysteem voor het pensioen invoert, zal het ABVV beslissen tot het inzetten van de noodzakelijke actiemiddelen.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek