Meer netto in januari, dat betaal je zelf

Door: Marc Verboom | Op: 06/02/2018

Het hogere netto bedrag op de loonfiche in januari heb je zelf gefinancierd met de indexsprong en andere maatregelen

De regering Michel houdt ons voor dat we deze maand gemiddeld 32 euro per maand extra op de rekening gestort krijgen. Het resultaat van een geslaagde taxshift klinkt het.

De taxshift houdt een verschuiving in van belastingen op arbeid naar belastingen uit vermogen. Uit de cijfers van de Nationale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijkt dat de taxshift niet voor een verschuiving van belastingen zorgt, alleen maar een taxput van 4,8 miljard euro.

De realiteit toont hoe de regering haar cadeau zal betalen. We weten sinds kort dat vanaf 2019 1 op 5 gepensioneerden pensioen verliest als ze begonnen werken voor hun twintigste. En dan moet de grote pensioenhervorming op basis van een puntensysteem nog komen. Uit de eerste ramingen blijkt dat de regering hier 10 miljard euro mee wil besparen.

Ook lijken we aan geheugenverlies te lijden. 2 jaar geleden heeft de regering Michel een indexsprong doorgevoerd. 2% minder loon, elke maand opnieuw. Zonder indexsprong zou een gemiddeld loon vandaag (n en we zwanzen niet) maandelijks netto 32 euro hoger geweest zijn. Is dat niet een beetje idioot? Langs de ene kant 32 euro afpitsen om ze twee jaar later terug te geven. Niet als je een neoliberale redenering volgt.

Allereerst is er de perceptie. De indexsprong, de bevriezing van een loon, merk je amper. Iets meer netto op de loonbrief springt dan weer wel in het oog. Electoraal een opsteker voor de regering.

Ten tweede is er een ideologische component. Met de indexsprong werd de loonkost voor de bedrijven verlaagd met 3 miljard euro. De bedrijven beloofden jobs in ruil. Daar is niet veel van gekomen. De Belgische werkgelegenheidsgraad (het aandeel van de actieve bevolking in de groep mensen tussen 20 en 64 jaar) is nauwelijks gestegen en stijgt bij de traagste van Europa. De uitgekeerde dividenden aan de aandeelhouders stegen volgens de Nationale Bank wel, van 20 naar 28 miljard euro. Toeval?

En tenslotte is er nog die andere rechtse fetisj: minder gemeenschap en minder solidariteit.

De staatskas komt door de taxshift 4,8 miljard euro te kort. De verlaging van de vennootschapsbelasting slaat een extra gat in de begroting van ongeveer 1,2 miljard euro. Ook andere beslissingen van de regering in het zomerakkoord, waaronder de flexi-jobs en het onbelast bijklussen (waarvan de werkgevers zelfs zeggen dat ze gewone jobs zullen vernietigen en de sociale zekerheid hypothekeren) zullen minder ontvangsten opleveren. Extra tekorten dienen zich aan ...

Je financierde met de indexsprong zelf dat hogere nettobedrag op je loonbrief in januari. En je zal er in de toekomst extra voor betalen, in de vorm van een lager pensioen, minder gezondheidszorg en minder kwalitatieve openbare infrastructuur en diensten en meer accijnzen en BTW. Want waar denk je dat de tekorten anders op zullen verhaald worden?

  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek