125 jaar BBTK

Door: Marc Verboom | Op: 22/12/2017

BBTK vierde op 21 december 2017 zijn 125 jarige bestaan

Precies 125 jaar geleden werd in Brussel de kiem van een vakbondsafdeling voor bedienden gelegd. We mogen fier zijn op heel wat sociale vooruitgang. De situatie van werkgevers en werknemers in 2017 valt in niets nog te vergelijken met 1892. Ook onze vakbond is mee geëvolueerd. Ze kende moeilijkheden, nederlagen, kleine en grote overwinningen. Wat diep in de genen van onze vakbond zit was toen en is nu nog altijd in ieder van ons aanwezig: solidariteit.

125 jaar BBTK is 125 jaar strijd en solidariteit

We kunnen terugblikken op een bewogen geschiedenis van 125 sociale strijd. Onze vakbond is groot geworden in het zog van grote politieke en maatschappelijke verschuivingen. Verontwaardiging over onrecht en ongelijkheid spoorden de pioniers van onze beweging aan tot daden. En die verontwaardiging blijft ook vandaag nog de brandstof voor sociale vooruitgang.

Maar BBTK kijkt ook naar de toekomst. De digitalisering van onze leef- en werkwereld zet ons aan om goed na te denken over de arbeidsmarkt van mogen. Artificiële intelligentie, automatisering, platformkapitalisme, de zogenaamde 'gig economy', ... zijn allemaal uitdagingen waarmee we steeds meer mee geconfronteerd worden. BBTK pleit dan ook voor een nieuwe visie op arbeidsduur en -organisatie. Meer nog dan vroeger zal opleiding een cruciale rol spelen in de werkwereld van morgen.

De BBTK van morgen

Ook BBTK evolueert. De wereld verandert en onze structuren moeten mee veranderen. In die zin staan wij open voor gesprekken over de aanpassing van onze structuren. Harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut, hervorming van de paritaire comités, veranderingen in het sociaaleconomische weefsel maken dat het moment gekomen is om met de andere centrales van het ABVV overleg te plegen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de uitwisseling van sectoren zodat één enkele centrale bevoegd wordt voor alle werknemers (arbeiders, bedienden en kaderleden) per sector en per bedrijf. Wij geloven dat deze gesprekken een meerwaarde zullen opleveren voor onze vertegenwoordigers binnen de werkwereld. Eén ding is zeker: onze rode draad is het gemeenschappelijk belang. Wij hebben allemaal hetzelfde belang en hetzelfde objectief: het ABVV sterker maken, sterke centrales bouwen binnen een sterk ABVV.

Want ook vandaag blijft de vakbond broodnodig. Onze beweging is al 125 jaar lang een innoverende kracht dank zij haar werk met, voor en door mensen. Al 125 jaar is ze een motor voor gelijkheid en sociale vooruitgang. Wij blijven die rol met trots vervullen. Uit respect voor onze pioniers, voor de mensen van vandaag en voor de generaties die na ons komen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek