Tewerkstellingskansen voor 45-plussers (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 17/04/2003

Acties via CEVORA om tewerkstellingskansen van de 45-plussers te verhogen

Zowel de overheid als de sociale partners zijn bezorgd over de tewerkstellingskansen van de 45-plussers. Oudere werknemers komen vaak het eerst in aanmerking voor ontslag wanneer het economisch minder goed gaat. Nochtans zij ze een troef in élke onderneming. Hun ervaring en kennis zijn bijzonder waardevol. Meer ervaren werknemers kunnen, mits de gepaste investering in opleiding, ook zonder enig probleem met de nieuwste ontwikkelingen en technieken omgaan.

CEVORA, het vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB), wil hierin een actieve rol spelen en heeft een aantal specifieke acties opgezet met als doel de werkgevers te overtuigen om:
  • hun oudere (ervaren) werknemers in dienst te houden;
  • oudere werknemers aan te werven.
Hiervoor werden de volgende instrumenten uitgebouwd:

Opleidingsadvies
Opleiding is één van de oplossingen om meer ervaren werknemers langer, doeltreffender, gemotiveerder te laten functioneren. Vele oudere werknemers krijgen echter onvoldoende opleidingskansen of weten niet waar eerst te zoeken ...
Daarom biedt CEVORA aan alle werknemers van 45 jaar en ouder gratis opleidingsadvies aan. Na een screening van de vaardigheden en competenties wordt naar het meest geschikte of noodzakelijke opleidingstraject gezocht. In onderling overleg wordt daarna bepaald welke opleidingen (meestal kosteloos) bij CEVORA kunnen gevolgd worden.

Terugbetaling van opleidingskosten
Opleidingen die tijdens de werkuren bij CEVORA worden gevolgd zijn gratis.
Bedrijven die voor opleidingen een beroep doen op andere vormingsinstellingen kunnen hiervoor vormingspremies ontvangen van CEVORA. Het bedrag hangt af van het feit of het bedrijf op de vormings-CAO heeft ingetekend. Indien wel dan wordt € 74,36 per bediende en per opleidingsdag terugbetaald, indien niet dan bedraagt de vormingspremie € 37,18 per bediende en per dag.
Volgt men een opleiding op eigen kosten buiten de werkuren dan betaalt CEVORA geheel of gedeeltelijk de inschrijvingskosten terug.

Specifiek opleidingsaanbod
CEVORA heeft een opleidingsaanbod waarin zowel algemene als sectorspecifieke opleidingen zitten. Binnen het bestaande CEVORA aanbod hebben oudere werknemers kosteloze en prioritaire toegang tot alle werknemersopleidingen.
Vanaf het voorjaar 2003 biedt CEVORA ook nieuwe opleidingen specifiek gericht naar oudere werknemers aan, zoals onder meer:
  • constructief omgaan met veranderingen;
  • creatief en flexibel problemen oplossen;
  • op een snelle en efficiënte manier informatie verwerken;
  • opnieuw leren leren.
Peterschap in ondernemingen
Het systeem van peterschap biedt werknemers van 50 jaar en ouder de gelegenheid om nieuwe of minder ervaren werknemers in een andere onderneming te begeleiden of te coachen.
Dit gebeurt in het systeem van halftijds tijdskrediet met een aanvullende uitkering bovenop de uitkering die men van de RVA ontvangt.

Voor meer informatie of als je interesse hebt, kan je terecht bij:
  • het BBTK secretariaat te Mechelen - tel 015/42.11.60 of MVerboom@bbtk-abvv.be
  • de opleidingsconsulent van BBTK Dominique Borgers - tel 02/512.52.50 of DBorgers@bbtk-abvv.be
  • de CEVORA coördinator - tel 02/385.30.81 of info@cevora.be


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek