ABVV informeert correct over pensioenen

Door: Marc Verboom | Op: 21/12/2017

Fact check pensioenen

Als reactie op de betoging voor een degelijk pensioen beschuldigen Eerste minister Charles Michel en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine het ABVV ervan een "desinformatiecampagne" te voeren. Ze miskennen hiermee de bezorgdheid van de mensen. Ze zijn blind voor de realiteit. Ze brengen geen enkel tastbaar bewijs aan. De genomen (en te nemen verwachte maatregelen) leiden tot langer werken voor minder pensioen.

De waarheid heeft zijn rechten ... Het ABVV verspreidt wel degelijk correcte informatie die verankerd is in hetzij de reeds gestemde wetgeving hetzij in de wetsontwerpen die in bespreking zijn. Alle door het ABVV gebruikte cijfergegevens zijn afkomstig uit de verslagen van de OESO, de Europese Commissie en het Nationaal Pensioencomité. De waarheid lijkt de regering te storen.

1. Belgische pensioen behoren tot de laagste in Europa


De Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Zo bedraagt het gemiddeld pensioen van een alleenstaande werknemer 1.181 euro per maand voor een man en 882 euro per maand voor een vrouw (cijfers van het kenniscentrum pensioenen).

België geeft ook gemiddeld minder uit voor onze pensioen dan onze buurlanden:
  • Frankrijk: 3.855 euro per inwoner
  • Nederland: 3.683 euro per inwoner
  • Duitsland: 2.910 euro per inwoner
  • België: 2.853 euro per inwoner.

2. De regering wil ons langer doen werken

Deze regering heeft de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar opgetrokken (hoewel dit in geen enkel verkiezingsprogramma stond).

Om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan zal men vanaf 2019 op 60 jaar 44 loopbaanjaren of op 61 jaar 43 loopbaanjaren moeten bewijzen. Met de leerplicht tot 18 jaar en de beperking van de gelijkgestelde periodes (dagen werkloosheid, SWT, tijdskrediet, ...) zal binnenkort niemand nog aan de leeftijds- én loopbaanvoorwaarden voldoen.

De minister van Pensioenen nam een maatregel waardoor de werknemers in een landingsbaan vanaf 55 jaar minder pensioen zullen hebben.

De minister van Werk heeft de leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan opgetrokken van 55 naar 60 jaar.

3. De regering Michel valt onze pensioen aan en verlaagt het pensioenbedrag

Door de gelijkgestelde periodes te beperken zal het pensioenbedrag verminderen. En dit terwijl 1 op 5 gepensioneerden al onder de armoedegrens leeft.

De werknemers die hun loopbaan voor de leeftijd van 20 jaar gestart zijn zullen hun pensioenbedrag zien verminderen. Hiermee zal de regering tegen 2023 64 miljoen euro besparen.

De regering heeft de belastingschijven voor de pensioenen niet aangepast. Elke nieuwe pensioenverhoging zal het risico inhouden dat gepensioneerden meer belastingen zullen moeten betalen.

De minister van Pensioenen heeft bovendien de pensioenbonus afgeschaft. 


4. De regering wil zonder enig overleg beslissen over de zware en belastende beroepen

Ondanks inspanningen tot overleg hebben de vakbonden zelf zeer duidelijk de factoren van belastend werk kunnen identificeren (voor alle sectoren en alle beroepen). Jammer genoeg wenst de regering daar geen rekening mee te houden. De regering wil van dit overleg een lege doos maken. Ze bekijkt dit enkel vanuit een begrotingslogica. Ze heeft een gesloten enveloppe van 40 miljoen euro voor 2019 vastgelegd, waarvan 26 miljoen bedoeld voor de privé-sector.

5. Het nieuwe puntensysteem is een loterij

Noch Charles Michel, noch Daniel Bacquelaine, noch iemand anders weet momenteel wat de toekomstige waarde zal zijn van de fameuze punten in het pensioensysteem met punten dat op de regeringstafel ligt. De waarde aan een punt zal slechts op het einde van de loopbaan kenbaar worden. De waarde van een punt kan om budgettaire, economische of demografische reden bevroren worden. Pech als je met pensioen gaat in economisch slechte tijden, de regering, zoals nu, haar budget niet op orde krijgt, ...
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek