Individuele voortzetting hospitalisatieverzekering

Door: Marc Verboom | Op: 29/11/2017

Voor wie en wat te doen?

Ben je via je werkgever aangesloten bij een hospitalisatieverzekering en wordt deze hospitalisatieverzekering stopgezet (bv. ontslag, uitdiensttreding, faling, ...) dan kan je vragen om een individuele voortzetting, onder voorwaarde dat je minstens 2 jaar aangesloten was. Je dient wel een hogere (individuele) premie te betalen die je zal meegedeeld worden door de verzekeraar. Aan deze voortzetting zijn een aantal voordelen verbonden:
  • je moet geen nieuwe medische vragenlijst invullen of geen nieuw medisch onderzoek ondergaan;
  • er is geen wachtperiode van toepassing;
  • er kunnen geen nieuwe uitsluitingen op medisch vlak worden opgenomen.

De werkgever, of de curator in geval van faillissement of vereffening, moet de werknemer binnen 30 dagen na de stopzetting van de verzekering schriftelijk of elektronisch informeren over de stopzetting en de mogelijkheid van de individuele voortzetting. Vanaf de ontvangst van deze informatie heeft de aangeslotene 30 dagen tijd om de individuele voortzetting te vragen. Een verlenging van 30 dagen is mogelijk, maar in elk geval geldt een absolute termijn van 105 dagen na de stopzetting van aansluiting bij de groepspolis. Een aangeslotene die binnen 105 dagen de individuele voortzetting vraagt is door de verzekering gedekt door zonder onderbreking. De individuele aansluiting gebeurt dus retroactief vanaf het moment van de stopzetting van de aansluiting bij de groepspolis.

Wat indien de werkgever of de curator de informatieplicht niet nakomt? In dat geval blijft de absolute termijn van 105 dagen gelden. Wie binnen 105 dagen de individuele aansluiting vraagt is dus retroactief gedekt. Wie de individuele voortzetting aanvraagt na 105 dagen zal geweigerd worden. De individuele aansluiting is wel mogelijk maar de tussenliggende periode is dan niet gedekt. De werkgever of curator die de informatieplicht niet naleeft maakt een burgerlijke fout. M.a.w. ze kunnen veroordeeld worden tot de betaling van een schadevergoeding indien er zich in de tussenliggende periode een hospitalisatie heeft voorgedaan.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek