Lagere minimumlonen creŽren geen tewerkstelling

Door: Marc Verboom | Op: 29/11/2017

Verschillende studies tonen dit ontegensprekelijk aan

De regering lijkt ervan overtuigd dat loonmatiging en hyperflexibilisering van de arbeidsmarkt de lage tewerkstelling bij jongeren en laaggeschoolden gaan oplossen. Nederland dient daarvoor vaak als voorbeeld. Nochtans is het model daar doorgeschoten en zitten tienduizenden mensen vast in onzekere statuten met een onzeker inkomen.

In eerste instantie kijkt de regering Michel naar de jeugdminimumlonen. Nadat de lagere jongerenlonen na een akkoord tussen vakbonden en werkgevers sinds 2015 waren afgeschaft, besliste de regering Michel deze zomer om ze opnieuw éénzijdig in te verlagen met 6 à 18% in functie van de leeftijd. De jongere in kwestie zou hierbij niets netto verliezen. De werkgever past netto het verschil bij, maar krijgt dit bedrag van de staat terug in de vorm van een korting op de door te storten bedrijfsvoorheffing.

Niets verliezen klopt uiteraard niet. Bruto inruilen voor netto betekent minder opbouw van sociale rechten: werkloosheid, ziekte, pensioen, ... Op korte termijn voelt de jongere in kwestie niets, maar op lange termijn zal hij/zij als zieke, werkloze, gepensioneerde in spe wel inkomensverlies lijden.

Los daarvan is de effectiviteit van deze maatregel twijfelachtig. Al in juli 2017 stelde het Planbureau dat de effecten van de verlaging van de jeugdminimumlonen in het beste geval amper 700 nieuwe jobs zou opleveren.

Tot voor kort bestond de consensus dat minimumlonen de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden en jongeren in gevaar brachten. Deze visie is recent onderuit gehaald door internationaal wetenschappelijk onderzoek. In een studie (Sturn, 2017) werden 13 OESO-landen over de periode 1983 tot 2013 onder de loep genomen. De studie komt tot de conclusie dat ongeacht de conjunctuur of de tijdspanne waarover gemeten wordt er geen negatieve impact op de tewerkstelling van jongeren en laaggeschoolden is bij een stijging van het minimumloon. Zelfs in combinatie met de aanwezigheid van andere arbeidsmarktinstituten of tijdens een recessie is er geen negatieve impact. Ook een Amerikaanse den Duitse studie kwamen tot dezelfde conclusie.

Het morrelen aan het minimumloon is dus morrelen in de marge. Veel tewerkstelling levert het niet op. Het is vooral een nieuw cadeau voor de werkgevers. We hebben een arbeidsmarktbeleid nodig dat niet enkel de markt als referentie neemt. De overheid moet veel actiever inzetten op jongeren. Waarom niet voortborduren op succesvolle publieke tewerkstellingsprogramma's waarbij opleiding gecombineerd wordt met tewerkstelling? Werk moet een houvast zijn. Jongeren en laaggeschoolden mogen geen speelbal worden in handen van opportunistische werkgevers.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek