Taxshift levert slechts 7800 jobs op

Door: Marc Verboom | Op: 24/11/2017

Werkgelegenheidsgraad stijgt daarentegen amper en begroting is niet op orde

Deze regering verlaagt met de taxshift de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid van 32,4% in 2016 naar 25% in 2018. Dit zou voor jobs moeten zorgen. Een deel daarvan werd reeds gerealiseerd in 2016 (van 32,4 naar 30%). Hoeveel banen levert de taxshift op? Tot nu toe was het koffiedik kijken. De Nationale Bank van België komt nu met een cijfer: 7.800 jobs in 2017. Een mager beestje voor een kost van 2 miljard euro.

Dit cadeau aan de werkgevers in de vorm van de verlaging van de werkgeversbijdrage in de SZ, waartegenover nauwelijks bijkomende jobs staan, zal het budget van de sociale zekerheid onder druk zetten. Waardoor deze regering weeral eens een rondje besparingen in de sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioen, ...) zal eisen ...

Want deze week kreeg de regering Michel andermaal een buis van Europa voor haar begroting. België behaalt met nog 5 andere landen (Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Oostenrijk) de slechtste score. Europa is van oordeel dat België te weinig inspanningen levert om zijn begroting gezond te maken. En dan houdt Europa nog geen rekening met de hervorming van de vennootschapsbelasting die vanaf volgend jaar een negatief effect op de begroting zal hebben. De regering Michel rekent erop dat deze fiscale cadeautjes aan de werkgevers zullen gecompenseerd worden door hogere belastinginkomsten (hogere BTW op elektriciteit, hogere accijnzen op diesel, frisdranken en alcoholische dranken, een verhoging van de roerende voorheffing op spaargelden, ...).

En het werkgelegenheidsrapport? Meteen na zijn aantreden in oktober 2014 maakte Michel de prioriteiten van zijn regering duidelijk: jobs, jobs, jobs!!! Volgens de meest recente gegevens groeide het aantal jobs met 73.000 tussen maart 2016 en maart 2017. Dit wordt bestempeld als een groot succes (???). Deze jobcreatie is echter te wijten aan de algemene economische groei (en heeft dus niets met het regeringsbeleid te maken), die trouwens in België (stijging met 1,7%) lager ligt dan in de ons omringende landen (bv. in Duitsland een groei met 2%). Tegelijkertijd neemt ook het aantal mensen op arbeidsleeftijd toe. Het percentage van de mensen die op arbeidsleeftijd (tussen 20 en 65 jaar) een baan hebben, noemt men de werkgelegenheidsgraad. Bij het begin van de regering Michel bedroeg deze 67,1%. Daarmee bungelden we in Europa aan de staart. Ondertussen is dit cijfer lichtjes gestegen tot 68,3%, waarmee we nog steeds achterop hinken. Dus de toename van het aantal jobs is slechts net iets groter dan de toename van de actieve bevolking.

Bovendien zijn volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid de bijgekomen jobs voor 40% deeltijdse jobs en ging het in 52% om tijdelijke contracten.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek