Pensioen met punten

Door: Marc Verboom | Op: 07/11/2017

Niemand zal nog zeker zijn van zijn pensioen

Kim De Witte, docent pensioenrecht aan de KULeuven, analyseerde het idee van deze regering en van minister van Pensioenen Bacquelaine om een pensioensysteem met punten in te voeren. We citeren: "Laten we eerst kijken naar de huidige situatie. In de pensioentoren aan het Brusselse Zuidstation houdt men voor iedereen een pensioenrekening bij. Dat ligt vast. De regering (of wie dan ook) kan daar niet meer aankomen. Eens verdiend en genoteerd op je naam moet iedereen ervan afblijven.

Dat is niet meer zo bij het pensioen met puntensysteem. Daar vervalt je recht op een bepaald pensioenbedrag. Je hebt alleen nog recht op punten. Je krijgt voor een jaar 1 punt als je dat jaar evenveel verdient als het gemiddelde loon. Verdien je 10% meer dan dit gemiddelde dan krijg je 1,1 punt. Verdien je 10% minder dan dit gemiddelde dan krijg je 0,9 punten. De som van je punten zal afhangen van de lengte van je loopbaan, vergeleken met de "referentieloopbaan". Worden loopbanen langer dan moet je langer werken.

Pas wanneer je met pensioen gaat worden de punten omgezet in euro's. De waarde ervan verandert met het gemiddelde loon. Komen er veel flexi-jobs met lage lonen dan daalt de waarde van je pensioenpunten. Ook de demografische en financiële evoluties gaan de waarde van de punten mee bepalen. Als er minder geld binnenkomt dan daalt je pensioen automatisch.

Ook de pensioenleeftijd wordt variabel. Pas 3 jaar op voorhand wordt vastgeklikt wanneer je met pensioen kan gaan. Geen sprake meer van de pensioenleeftijd van 67 jaar.

Het puntensysteem breekt met het verband tussen loon en pensioen. Het maakt de hoogte van het pensioen afhankelijk van factoren die niets met je eerdere loon te maken hebben en waar je als pensioengerechtigde ook geen enkele vat op hebt: de gemiddelde levensverwachting, het loon van de andere werknemers, financiële crisissen, de situatie van de staatsbegroting, ...

Ook Duitsland heeft een puntensysteem ingevoerd. Daardoor zijn de pensioenen er sinds 2002 met 7% achtergebleven tegenover de loonontwikkeling.

Niemand zal nog zeker zijn van zijn pensioen. We weten wel tot op de cent nauwkeurig hoeveel bijdrage we betalen maar niet in de verste verte welke uitkering we daarvoor krijgen. Het pensioen als onderdeel van de sociale zekerheid dient ons te verzekeren "tegen de ouderdom". Het puntensysteem trekt daar een streep door. In de plaats komt een verzekeraar die zegt: "Wij zullen betalen op voorwaarde dat we goed bij kas zitten". Dat is natuurlijk geen zekerheid."
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek