Onbelast bijverdienen

Door: Marc Verboom | Op: 26/10/2017

De regering moet haar huiswerk fundamenteel bijsturen

De regering nam kennelijk een beslissing over de modaliteiten van het onbelast bijverdienen uit haar zomerakkoord (500 euro per maand onbelast bijverdienen). De maatregel dreigt heel wat kwalijke gevolgen te hebben. Het ABVV eist dat regering en parlement dit grondig bijsturen.

Via de pers vernemen we dat de regering verdere invulling geeft aan haar intenties inzake onbelast bijverdienen. Opnieuw is de verwarring troef. Minister Peeters liet al verstaan dat de lijst niet definitief is en dat bijverdienen in de gehandicaptenzorg wordt toegevoegd. Minister De Block liet dan weer verstaan dat ook werklozen voor een aantal activiteiten in aanmerking komen ...

Deze maatregel zit volledig scheef:
  • het is de zoveelste maatregel van deze regering waardoor de overheid en de sociale zekerheid inkomsten zullen derven;
  • wie in het systeem stapt zal netto bijverdienen maar geen sociale rechten opbouwen (dus ook geen pensioenrechten);
  • de beschermings- en veiligheidsmaatregelen die vandaag bestaan voor werknemers zijn niet van toepassing op vrijwilligers die werken in dit nieuwe statuut; geen bescherming tegen gevaarlijk werk en tegen ongevallen;
  • de regering organiseert de concurrentie met de reguliere en gekwalificeerde tewerkstelling, bijvoorbeeld in de zorg- en welzijnssector (kinderopvang, bejaardenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ...) en met de dienstenchecquessector.
  • de maatregel richt zich in eerste instanties tot wie al werk heeft (of gepensioneerd is) terwijl de focus zou moeten liggen op werk voor wie werkloos is.

Als ABVV eisen we dat de regering haar plannen grondig bijstuurt. En dit in overleg met de sociale gesprekpartners. In het recente advies van de CRB/NAR hebben alle sociale gesprekspartners levensgrote vragen gesteld bij de regeringsplannen omwille van de deloyale concurrentie (en de gevolgen op de tewerkstelling) die hierdoor in het leven wordt geroepen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek