Deeltijdse arbeid, uurroosters en arbeidsreglement

Door: Marc Verboom | Op: 24/10/2017

Het zomerakkoord wijzigt één en ander aangaande deeltijdse uurroosters


Voor voltijdse uurroosters wijzigt het zomerakkoord niets.
Alle voltijdse uurroosters van toepassing in de onderneming moeten verplicht opgenomen zijn/worden in het arbeidsreglement.
M.a.w. geen elke voltijdse werknemer kan tewerkgesteld zijn/worden buiten de uurroosters die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.

Voor deeltijdse uurroosters verandert het zomerakkoord wel één en ander.
Men dient een onderscheid te maken tussen een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een vast uurrooster en een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een variabel uurrooster.

Onder een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een vast uurrooster verstaat men:
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst waarvan het uurrooster vast is (arbeidsuren elke week op dezelfde dagen en uren);
  • én een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een wisselend uurrooster binnen een cyclus (bv. week 1 heeft een bepaald uurrooster, week 2 heeft een ander uurrooster, week 3 heeft zelfde uurrooster als week 1, week 4 heeft zelfde uurrooster als week 2).

Onder een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een variabel uurrooster verstaat men een deeltijdse arbeidsovereenkomst waarvan het uurrooster elke week wijzigt.


Waar en hoe moet arbeidsregeling en uurrooster opgenomen worden?
 
  vast uurrooster variabel uurrooster
opname in individuele arbeidsovereenkomst                 te vermelden in individuele arbeidsovereenkomst                                                              
geen opname in individuele arbeidsovereenkomst

verwijzing naar arbeidsreglement                                                              

opname in het arbeidsreglement
 

moet passen binnen "tijdskader" in arbeidsreglement
 
moet passen binnen "tijdskader" in arbeidsreglement


De nieuwe wetgeving introduceert het begrip "tijdskader", dat dient opgenomen te worden in het arbeidsreglement (en komt in de plaats van de vermelding van alle variabele deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement). Met tijdskader bedoelt men:
  • het tijdstip waarop de werkdag ten vroegste start en ten laatste eindigt;
  • de dagen van de week waarop kan gepresteerd worden;
  • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;
  • de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur;
  • de manier waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse  werknemers op de hoogte worden gebracht van hun variabel uurrooster.

De manier van bekendmaking van het individuele variabele deeltijdse uurroosters aan de deeltijdse werknemer moet vanaf 1 oktober 2017 vermeld worden in het arbeidsreglement en moet gebeuren op een "betrouwbare, geschikte en toegankelijke" wijze. Het dient ten minste 5 werkdagen op voorhand te gebeuren (tenzij een CAO een afwijkende termijn voorziet). De deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster inlichten over zijn uurrooster kan dus voortaan ook langs elektronische weg (bv. via het verzenden van een e-mail).

Deze maatregelen gaan in vanaf 1 oktober 2017 voor de nieuwe arbeidsreglementen en individuele arbeidsovereenkomsten. Werkgevers die voor 1 oktober 2017 deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst hebben krijgen tot 1 april 2018 de tijd om het arbeidsreglement aan te passen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek