Ecocheques in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 24/10/2017

Ecocheques te betalen in december


Iedere bediende (zowel voltijds als deeltijds) heeft begin december 2017 recht op 250 euro aan ecocheques, tenzij ze op ondernemingsvlak in een gelijkwaardig voordeel (zie verder) werden omgezet.

Het bedrag van 250 euro kan weliswaar herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode van 1/1/2017 tot 31/12/2017 (= kalenderjaar). Alle periodes gedekt door loon, vakantiegeld, gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van het moederschapsverlof zijn in elk geval gelijkgestelde periodes waarop deze herleiding niet van toepassing is.

De ecocheques kunnen in de bedrijven in een gelijkwaardig voordeel zijn/worden omgezet, mits een schriftelijk ondernemingsakkoord. Het akkoord moet voor 31 oktober 2017 geregistreerd worden bij het paritair comité van de sector (PC 226).

Uiteraard hebben de bedienden in de bedrijven waar deze omzetting in een gelijkwaardig voordeel plaatsvond/plaatsvindt geen recht op ecocheques.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek