Betaalde feestdagen in 2018

Door: Marc Verboom | Op: 20/10/2017

Voor 15 december 2017 moeten de vervangingsdagen voor de feestdagen die in 2018 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd.

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2018 op volgende data:
  • maandag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 2 april: Paasmaandag
  • dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 10 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 21 mei: Pinkstermaandag
  • zaterdag 21 juli: nationale feestdag
  • woensdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • donderdag 1 november: Allerheiligen
  • zondag 11 november: Wapenstilstand
  • dinsdag 25 december: Kerstmis.


Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2018 is dit het geval voor zaterdag 21 juli (te vervangen door maandag 23 juli) en zondag 11 november (te vervangen door maandag 12 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt met unanimiteit in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2017 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdag of de toekenning van de individuele compensatiedag vermeld staat.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek