Uitzendarbeid met contract voor onbepaalde duur

Door: Marc Verboom | Op: 18/10/2017

Vakbonden gaan voor volwaardige contracten

We zijn voor contracten voor onbepaalde duur, ... maar dan volwaardige contracten voor onbepaalde duur, geen halfslachtige afkooksels. De enige zekerheid die contracten voor onbepaalde duur in het kader van uitzendarbeid zullen bieden zijn een blijvende onzekerheid over inkomen, arbeidstijd en arbeidsplaats. En een nog verder doorgedreven flexibiliteit. Dat is geen stap vooruit voor de uitzendkrachten.

Minister Peeters vroeg de vakbonden en werkgevers een akkoord te sluiten om contracten voor onbepaalde duur in de uitzendsector mogelijk te maken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal hierover niet onderhandelen.

Uitzendwerk is geen doel op zich, maar per definitie een tijdelijk, voor werknemers meestal hyperflexibel, arbeidsmarktinstrument.

Dit voorstel werkt de nadelen weg voor de gebruikers want ze kunnen zonder risico wel of niet beroep doen op de uitzendkracht. Dit voorstel werkt echter de nadelen voor de uitzendkracht niet weg want de flexibiliteit blijft, niets is zeker, alles kan van dag op dag blijven veranderen. Welke job, welk loon, waar en wanneer? De uitzendkracht blijft de speelbal van het uitzendkantoor en de werkgever/gebruiker.

De uitdaging vandaag is de creatie van nieuwe en kwaliteitsvolle jobs. We zien niet in hoe er met dit voorstel nieuwe jobs zullen gecreëerd worden. Integendeel het zorgt ervoor dat uitzendkrachten vast te komen zitten in precaire loon- en arbeidsvoorwaarden, in een hyperflexibel arbeidsregime.

Vandaag zijn er weinig spelers op de arbeidsmarkt die aandringen op uitzendcontracten voor onbepaalde duur. De uitzendsector ziet wel brood in een zoveelste nieuw systeem. Waarschijnlijk om hun aandeel in de krappere arbeidsmarkt te betonneren.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek