Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in pensioenen

Door: Marc Verboom | Op: 25/07/2017

Nieuwe berekeningswijze is pure contractbreuk

Op basis van de tekst die minister van pensioenen Bacquelaine publiceerde op zijn website heeft de federale regering Michel afgelopen donderdag beslist om de pensioenen van de werknemers opnieuw te verlagen.

Er zouden 3 maatregelen genomen worden:

1. de werknemers die met brugpensioen gaan in het algemeen stelsel (dus niet in geval van herstructurering, zware beroepen, ...) zullen minder pensioen krijgen. Voor de pensioenberekening zullen de jaren brugpensioen niet langer meetellen op basis van het laatst verdiende brutoloon maar aan een minimumjaarrecht van 23.842 euro.

2. voor de werknemers die langer dan 1 jaar werkloos zijn geweest geldt dezelfde berekeningswijze.

3. de werknemers die voor hun 20ste zijn beginnen werken en op het einde van hun loopbaan op brugpensioen gaan (ook wegens herstructurering, zware beroepen, ...) of werkloos worden, zouden bestraft worden. In de huidige reglementering tellen de "beste" 45 jaar van de loopbaan mee (meestal gunstiger op het einde van de loopbaan omwille van een hoger loon). Zij zullen voortaan geen enkele bijkomende pensioenrechten opbouwen na 45 jaar loopbaan.

Welke financiële impact hebben deze maatregelen?

De verliezen kunnen hoog oplopen. Voor maatregel 1 en 2 (minder pensioen voor werklozen en bruggepensioneerden) betekent dit per pensioenjaar:

maandelijks pensioenbedrag          maandelijks verlies                          jaarlijks verlies                            
1042 - 1250 euro 12,25 euro 147,00 euro
1251 - 1458 euro 20,06 euro 240,72 euro
1459 - 1666 euro 30,33 euro 363,96 euro
1667 - 1875 euro 40,36 euro 484,32 euro
1876 - 2083 euro 44,26 euro 531,12 euro
bron: Federale Pensioendienst

Gemiddeld heeft een werknemer (man en vrouw) 5,6 jaar aan gelijkgestelde periodes. Bij de laagste pensioenen en indien 5 jaar brugpensioen kan het verlies dus oplopen tot 735 of 1203,60 euro.

De maatregelen zouden ingaan voor iedereen die op pensioen gaat vanaf 1 januari 2019.

Pure contractbreuk

"Pure contractbreuk" zegt Miranda Ulens, federaal secretaris van het ABVV. "De mensen worden gestraft voor zaken uit het verleden. Voor ons is dit geen sociale zekerheid meer. Werkbare loopbanen en positieve maatregelen zijn onbekend terrein voor deze regering. Mensen bestraffen door te lage pensioenen nog te verlagen is de nieuwe standaard".« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek