Sociale verkiezingen 2004

Door: Marc Verboom | Op: 04/04/2003

De datum van de sociale verkiezingen is vastgelegd van 6 tot en met 19 mei 2004

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad bereikten een akkoord om de sociale verkiezingen plaats te laten vinden van 6 tot en met 19 mei 2004.

Bij de sociale verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden in de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen door het personeel van de onderneming.

Het mandaat loopt over 4 jaar.

Een onderneming moet sociale verkiezingen organiseren voor een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk indien zij gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. Voor de Ondernemingsraad ligt dit aantal op ten minste 100 werknemers.

De Ondernemingsraad behandelt alle problemen in verband met de arbeidsorganisatie en de tewerkstelling. Er is onder meer overleg over de uurroosters en arbeidstijden, over het presteren van overuren, het gebruik van interimkrachten en de invoering van nieuwe techonologieën. Bovendien moet de directie alle nodige informatie verstrekken over de economische en financiële toestand van de onderneming.
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bespreekt de veiligheid en het welzijn op het werk. Het moet vooral via preventieve maatregelen de arbeidsomstandigheden verbeteren. Kunnen hier onder meer ter sprake komen : de uitrusting en organisatie van de EHBO, de brandveiligheid, de verluchting en verlichting van de kantoren, de ergonomie van de werkplaatsen en beeldschermen, maatregelen tegen ongewenst seksueel gedrag, pesten en geweld op het werk... Kortom, het CPBW is de plaats waar men werkt aan een betere, gezondere en aangenamere werkomgeving.

Elke verkiezing staat of valt met het vinden van voldoende en goede kandidaten. Je kan je nu al kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Indien je interesse hebt, neem dan contact op met het BBTK-secretariaat. Elke kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek